วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทกวีถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธ.ค.2553


บทกวีของชาวราชบุรี ประพันธ์เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค.2553
(ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น จ.ราชบุรี HCTV ช่อง 7, สถานีวิทยุ FM 91.75 MHz และเว็บไซต์ในเครือ)

ขอถวายพระพรชัย หนึ่งหทัยประชาราษฎร์
ใต้เบื้องยุคลบาท ทั่วทั้งชาติเกษมสันต์
มิ่งขวัญของปวงชน แสนสุขล้นมงคลยิ่ง
สมบูรณ์สรรสิ่ง พระทรงยิ่งยืนนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพทุธเจ้า
นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

***********************

เปล่งประกาย ฉายชัด รัชสมัย
แผ่นดินทอง ครองธรรม น้ำพระทัย
แผ่นดินไทย ชัยชื่นขวัญ  5 ธันวา
แผ่นดินนี้ เรืองรอง ส่องรักหวัง
ภูมิพลัง รวมใจ ไทยทั่วหล้า
มหามงคล สดุดี ปลื้มปรีดา
83 พรรษา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกรองกาญจน์ โกมลภมร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี


*******************

พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์           พระทรงเป็น  นักปฏิบัติ  สืบค้นหา
พระทรงเป็น  นักคิด  พิจารณา            พระทรงเป็น  นักพัฒนา  คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ        พระเปรื่องปราชญ์  ชัดแจ้ง  แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้โลกไทย      พระมหากษัตริย์ไทย  ครองใจ  ไทยทุกดวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี พร้อมคณะข้าราชการ จังหวัดทหารบกราชบุรี

**************************

ทุกบุปผามาลัย คือใจราษฎร์
ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
พระคือบิดาข้าแผ่นดิน
ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร

5ธันวามหาราช
วันพ่อแห่งชาติคือองค์อดิเรก
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร
พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

*************************

วโรกาสห้าธันวาวันพ่อแห่งชาติ             มหาจักรีราชผู้ยิ่งใหญ่
พระกรุณาเปี่ยมล้นท้นหทัย                     สถิตย์ในดวงใจไทยประชา

ปีสองห้าห้าสามน้ำท่วมใหญ่                  อุทกภัยทั่วไทยครั้งใหญ่หลวง
สามสิบล้านช่วยให้ไทยทั้งปวง               ปลอดทุกข์ด้วยถุงยังชีพพระราชทาน

ยามร้อนแล้งหาแหล่งน้ำอนุรักษ์             เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อุทิศสินธุ์
เกษตรกรปลูกพืชได้พออยู่พอกิน            สุขไหลรินในถิ่นฐานไม่ร้างเรือน

ณ แดนดินถิ่นเหนือสร้างโครงการหลวง         ไทยที่สูงทั้งปวงเลิกปลูกฝิ่น
ไม้เมืองหนาวผักเมืองหนาวปลูกได้กิน          ไม่ทิ้งถิ่นหักร้างถากถางพง

ธ ทรงคิดทฤษฎีใหม่ไร้ขอบเขต               ทำเกษตรเพื่อชีวิตเหลือคิดขาย
ขุดสระน้ำ เลี้ยงปลาน่าสบาย                   สุขใจกายมีสวนผลไม้อยู่ปลายนา

เป็นพระมหากรุณาธิคุณบุญของราษฎร์        แม้นแผนที่อากาศทรงอ่านได้
ทรงสังเกตธรรมชาติที่เปลี่ยนไป                  ทำนายได้ร้อนหนาวฝนบัดดลมา

พระเมตตาของพระองค์ทรงเปรียบได้           ดุจดั่งร่มโพธิ์ไทรแผ่ไพศาล
บังแดดฝนให้ร่มเงาตลอดกาล                      ทุกวันวารประชาไทยได้ร่มเย็น

พระเทโสหลั่งรินดับสิ้นทุกข์                         ปวงประชาเกษมสุขสโมสร
ขอพระองค์สุขสรรค์นิรันดร                          ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางราตรี โพธิ์เต็ง ร้อยกรองถวายในนามคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

*************************

อภิวาทบาทบดินทร์       ทั่วปถพินใกล้แลไกล
ไพร่ฟ้าทุกหน้าใส           น้อมกายใจกราบยุคล
ขอจงทรงพระเจริญ        สุขสรรเสริญเจริญชนม์
บรมราชจักรีดล               ดิเรกล้ำเลิศดำรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม   ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

***************************

ฉลองวาระ เฉลิมพระชนม์ มงคลกาล
รวมใจภักดิ์  จักรวาล
สรรพสิ่ง สอดผสาน สรรพเสียง

ถวายพระพรฯ องค์ภูมิพล พรั่งพร้อมเพรียง
ประดิษฐ์ร้อย ถ้อยคำเรียง
เปล่งทำนอง คล้องสำเนียง สนั่นฟ้า

ขอเดชะ ศิระน้อม จอมราชา
ธ ยิ่งยศ พระบุญญา
ห้าธันวา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

***************************

ทวยเทพชาวฟ้าลั่น                   สรรเสริญ พระเอย
ถวายพระพรให้เจริญ                 คงมั่น
พระชนม์มายุยืนเกิน                 กว่าร้อย แรมปี
ทวยราษฎร์มอบเทิดขวัญ        ปิ่นฟ้า ชาวสยาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี

***************************

ลุวันที่ห้าธันวามหาราช
ชาวไลออนส์ราชบุรีภักดีถวาย
นำพรชัยมากราบองค์พระทรงชัย
ขอให้ทรงสำราญพระหฤทัยทุกเวลา

ทรงปราศจากโรคาพยาธิ
มีพระราชดำริสิ่งใดได้ดังปรารถนา
ครบแปดสิบสามพรรษาดังเทวา
ปวงประชาเป็นสุขใจอยู่ใกล้พระองค์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายกสโมสรออนส์ราชบุรีและมวลสมาชิก
ไลออน ผศ.สกล เที่ยงแท้ ประพันธ์

*************************

ขออำนาจพระไตรรัตน์ประสาทสิทธิ์
เทวฤทธิ์และเทวัญบันดาลให้
องค์พ่อหลวงแข็งแรงแกร่งพระทัย
โรคาภัยอย่าได้มีปีฑาพระองค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ตราบชั่วกาลนานปีบุญศรีส่ง
เป็นมิ่งขวัญทวยราษฎร์ชาติธำรง
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญเทอญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนภินทร-นางวีณา ศรีสรรพางค์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์สกรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินงานตลาดศรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการค้า

**************************

วโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
วีรสุดาคอนโดเทลร่วมฉลอง
มหาราชครองราชย์โดยธรรมตามครรลอง
น้อมใจปองเทิดพระคุณบุญของไทย

พระองค์ทรงเป็นเช่นพระโพธิ์ทอง
คอยปกป้องปวงประชาหน้าใส
ถ้ามิใช่พ่อองค์นี้จะมีใคร
ที่ยิ่งใหญ่เทียมพ่อได้ไม่มีเลย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม   ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายชัยฤทธิ์-นางวีรสุดา ชิตชูตระกูล และพนักงานวีรสุดาคอนโดเทล

**************************

5   ธันวาวันพ่อก่อเกิดสุข                           สร้างเสริมลูกเผ่าไทยขยายผล
ลูกขอกราบแทบเท้าเอามงคล                   ลูกทุกคนรักพ่อขอแทนคุณ

งานพ่อหนักลูกประจักษ์ในดวงจิต             ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน
ลูกทุกคนรักพ่อพร้อมเทิดทูน                     ขอเนื้อบุญจงบันดาลผสานใจ

ทั่วแผ่นดินถิ่นแคว้นแดนเหนือใต้                ทรงห่วงใยเสริมสร้างทางสดใส
ให้รักษ์น้ำรักษ์ดินตราบสิ้นใจ                      ขาดสิ่งใดก็ไร้ค่าพาเศร้าตรม

เมื่อดินดำน้ำชุ่มไม่กลุ้มจิต                         สร้างชีวิตเสริมชีวาพาสุขสม
สุขภาพดีถ้วนหน้าธันวาคม                        ชาวโลกชมพ่อไทยจากใจจริง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางนิษา  โพธิเวชสกุล ผู้อำนวยการสถานเสริมความงามและสุขภาพนิษาสมุนไพร

**************************

หมายเหตุ : บทความถวายพระพรชัยมงคล นี้ คัดเฉพาะที่เป็นบทกวีมาบันทึกไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น