วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

เพลงฝันเพลงฝัน
แต่งใช้ในโอกาสที่ จ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
"ราชบุรีเกมส์"
18-28 ธ.ค.2547
อ่านต่อ >>

เพลงราชบุรีที่รักเพลงราชบุรีที่รัก
ประพันธ์และขับร้องโดย
สร้อยเพชร พิณฑ์ประภัส
อ่านต่อ >>

เพลงมุ่งสู่เส้นชัยเพลงมุ่งสู่เส้นชัย
แต่งใช้ในโอกาสที่ จ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
"ราชบุรีเกมส์"
18-28 ธ.ค.2547
อ่านต่อ >>

เพลงราชบุรีเกมส์เพลงราชบุรีเกมส์
แต่งใช้ในโอกาสที่ จ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
"ราชบุรีเกมส์"
18-28 ธ.ค.2547
อ่านต่อ >>

เพลงเมืองโอ่งเกมส์เพลงเมืองโอ่งเกมส์
แต่งใช้ในโอกาสที่ จ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
"ราชบุรีเกมส์"
18-28 ธ.ค.2547
อ่านต่อ >>

เพลงของดีเมืองราชบุรี

เพลงของดีเมืองราชบุรี
แต่งใช้ในโอกาสที่ จ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
"ราชบุรีเกมส์"
18-28 ธ.ค.2547

อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

เพลงราชบุรี

เพลงราชบุรี
โดยวง The InnocenT

อ่านต่อ >>

เพลงดำเนินจ๋า

เพลง ดำเนินจ๋า
ศิลปิน สุรพล สมบัติเจริญ

โอ้ดำเนิน เธอสวยเหลือเกิน ดำเนินของพี่
ในโลกนี้ พี่ขอรักเธอคนเดียว ไม่ลืม
โอ้ดำเนิน เราเคยรักกัน สวรรค์ดูดดื่ม
พี่ ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืมไม่ลืม ดำ เนิน
อย่าให้พี่ หลงรัก อย่าให้พี่ หลงฝัน อย่าให้พี่ หลงเพ้อ
เพราะเธอ มาทำ ห่างเหิน
อย่าให้พี่ ชอกช้ำด้วยการ ที่น้อง ทำเมิน
พี่รักน้อง เหลือเกิน พี่รัก ดำเนิน ด้วย.ใจ
โอ้ ดำเนินเธอสวยเ หลือเกินสวยน้อย เมื่อไหร่
พี่นี้รักปักใจถึงแม้ ชีพวาย ไม่ลืม ดำเนิน.
ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม.
ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม.
ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม.
ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม.
ไม่ลืม ไม่ลืม ดำ เนิน
อ่านต่อ >>