วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

บทกวี-โอ่งมังกร (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ )


"โอ่งมังกร
ไหลเลื่อนเคลื่อนจากแผ่นดินใหญ่
ค่อยไหลลงลำแม่กลองแหล่ง
ราชบุรีเริงรินดินแดง
ได้แรงได้ร่ำน้ำนาดี
ขุดดินคั้นดินเป็นดินแก้ว
ขึ้นแล้วเป็นรูปเป็นทรงสี
นิ้งปาดปราดปรายไหวท่าที
มังกรจรลีจำแลงลง
โลมเกล็ดเกลือกม้วนทะยานเมฆ
คายแก้วแววเศกประกายส่ง
โหมไฟไล่น้ำเคลือบคลายคง
คลี่คลื่นยืนยงอยู่ยืนยาว
เคล้าน้ำคลำดินคลุกหินไฟ
จับใจมังกรให้ฟ้อนหาว
รับดินรับน้ำร่ำเรื่องราว
เป็นด้าวเป็นวังโอ่งมังกร"


***************

ประพันธ์โดย : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ปลายปี พ.ศ.2534)ที่มา :
ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา. (2541). โอ่งมังกรราชบุรี อดีตอันยิ่งใหญ่จวนจวบวันโรยรา. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี. (หน้า 198).

อ่านต่อ >>

เพลงเซิ้งของดีเมืองราชบุรี

เซิ้งของดีเมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี มีของดีมานานหนักหนา
แม้นใครเคยได้มา สุขอุรา เมื่อได้มาเยือน (ซ้ำ)
งาม งาม หนักหนา เมืองราชา สมศักดิ์ศรี
ของดีเรามากมี ถิ่นแดนนี้มีชื่อลือไกล (ซ้ำ)
คนสวยโพธาราม ส่วนคนงามบ้านโป่งไซร้
แม้ใครเคยได้ไป เพลิดเพลินใจตลาดน้ำดำเนิน (ซ้ำ)
ชนหมู่ค้างคาว บินกลางหาวออกหากิน
ช่องพรานและถ้ำเขาบิน ชวนถวิลให้ใฝ่ชม (ซ้ำ)
หนังใหญ่วัดขนอน เป็นของแน่นอนต้องรักษาไว้
แม่กลองธารน้ำใส ยี่สกนั้นไซร้มีในแม่กลอง (ซ้ำ)
เครื่องเคลือบดินเผา อาชีพของเราชาวราชบุรี
หลายหลากอย่างมากมี รู้จักกันดีคือ โอ่งมังกร (ซ้ำ)
ลา ลา ก่อนหนา ขออำลาด้วยใจห่วงใย
พวกเราเยาวชนไทย อยู่ใกล้ไกลเป็นพี่น้องกัน (ซ้ำ)
************************
ข้อมูล : ผู้แต่ง เนื้อร้อง ทำนอง ผู้ร้อง ไม่พบ

ที่มา : มโน กลีบทอง.(2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์.(หน้า 269).

อ่านต่อ >>

เพลงราชบุรีศรีวิภา

เพลงราชบุรีศรีวิภา เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในโอกาสจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเขตครั้งที่ 6 (ครั้งต่อมาเรียกว่า "กีฬาแห่งชาติ") ในปี พ.ศ.2515 เนื้อร้องโดย แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ และขับร้องโดย คุณมาริษา อมาตยกุล

เพลงราชบุรีศรีวิภา

ราชบุรีศรีเมือง งามประเทืองสมเป็นเมืองราชบุรี
อดีตรุ่งเรืองธานี สุวรรณภูมิแสนโสภี สว่างโรจน์รังษีแห่งธรรม

ราชบุรีเหนือพิมาน แดนโอฬารสวยตระการประดิษฐ์กรรม
ปูชนีย์ศรีวิไลนำ เมืองที่มีศีลธรรม ประชาน้อมนำล้วนทำความดี

แม่กลองสายธารกว้างใหญ่ เปรียบธารน้ำใจแห่งราชบุรี
อุดมพืชพันธุ์หลายหลากมากมี ไร่นาเขียวขจ ี กุ้งปลามีอยู่ทั่วไป

ราชบุรีศรีวิภา ชาวประชาหญิงชายงามสง่าวิไล
กิริยานั้นตรึงหทัย ชนทั่วไปเปี่ยมน้ำใจ จะมองหนใดพบรอยไมตรี

พานทองรับรองพระบาท ศาสตราวุธราชนั่นตราบุรี
เปรียบดังความรักมากมี เทิดเกียรติพระภูมี รักชาติไทยนี่ยิ่งชีวิน

เทิดด้วยสามัคคี ดวงชีวีโน้มภักดีต่อแผ่นดิน
ไทยพงศ์ยั่งยงอาจิณ ราชบุรีรักผืนแผ่นดิน หลั่งเลือดรักรินรักษา ไผท

*******************

หมายเหตุ : บางข้อมูลเนื้อร้องไม่เหมือนกัน ดังนี้
-งาม เปลี่ยนเป็น นาม
-แสน เปลี่ยนเป็น แคว้น
-เหนือ เปลี่ยนเป็น ตัดคำทิ้งไปเลย
-มากมี เปลี่ยนเป็น ภักดี
-พงศ์ เปลี่ยนเป็น คง
-ผืนแผ่นดิน เปลี่ยนเป็น พื้นดิน

เกร็ดเพลง (ข้อมูลนี้อาจใช้อ้างอิงไม่ได้ เพราะสืบค้นมาจากความเห็นท้ายบทความ)
-จังหวะสโลว์ หรือจังหวะโบเลโร่
-เป็นเพลงกองพันทหารช่าง ค่ายภาณุรังษีราชบุรี บันทึกเป็นแผ่นเสียง มี 2 เพลงคือ ราชบุรีศรีวิภา (ร้องโดยมาริษา) กับ วิมานทหารช่าง (ขับร้องโดย วรนุช -ร้องนำหมู่)
-เรียบเรียงเสียงประสานโดย ครูเพิ่ม คล้ายบรรเลง
-คำร้อง พร พิรุณ

ที่มาข้อมูล :
-มโน กลีบทอง.(2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์.(หน้า 268).
-บ้านคนรักสุนทราภรณ์.(2545). ราชบุรีศรีวิภา. [Online]. Available :
http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=1822. [2553.พฤษภาคม 2 ].

อ่านต่อ >>