วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทกลอนสภากาแฟราชบุรี 16 ธ.ค.2553

งานสภากาแฟของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 16 ธ.ค.2553 โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม จ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพ สถานที่จัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี  โดย นายสายัณห์ ศรีสมุทรนาค ลุงจุกจ้อข่าว FM.91.75 MH.z , HCTV ได้ประพันธ์บทกลอนสภากาแฟ อ่านในงาน

มาที่นี่ ในวันนี้ มีประวัติ
พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ เมืองราชเก่า
ตั้งแต่ก่อน เป็น ศาลากลาง ของบ้านเรา
เดี๋ยวนี้เอา ของก่อนเก่า ให้เราชม

ของเก่าแก่ แค่ชามช้อน ซ่อนความหมาย
คนซื้อขาย ทั่วไปมี ที่คลองถม
พระรุ่นเก่า มีราคา ค่านิยม
เรื่องของนม เก่าและบูด ดูดไม่ทัน

มาเข้าเรื่อง งานวันนี้ มีเจ้าภาพ
เรียนให้ทราบ ในเบื้องต้น คนขยัน
ชื่ออำนาจ กรมมา พามีงาน
สังสรรค์กัน งานกาแฟ ไม่แพ้ใคร

คนติดตาม สำนักพุทธ พูดเก่งนัก
สุทธิรักษ์ หนูฉ้ง คงสงสัย
ว่าอีกคน ศิลปากร เขาคือใคร
นารีรัตน์ พัชคุปต์งัย ใคร่ชี้แจง

อีกหลายท่าน เจ้าหน้าที่ ก็มีมาก
ยอมลำบาก ให้เราสุข ทุกแขนง
ทานแบบง่าย ใช้ประหยัด จัดไม่แพง
ร่วมออกแรง ไม่แย้งขัด วัฒนธรรม

ผลงานมี หลายพื้นที่ วิถีชีวิต
ให้เราคิด ชน 8 เผ่า ชาวสยาม
อยู่เมืองราช ประเพณี ที่ดีงาม
วัฒนธรรม คอยตอกย้ำ ความเป็นไทย

ทุกชีวิต คิดแค่เพิ่ม แต่วัตถุ
ไม่ทะนุ บำรุงเน้น เช่นการไหว้
คำพูดจา ภาษาเพี้ยน ไทยเปลี่ยนไป
เราจึงได้ วัฒนธรรม คอยค้ำจุน

ต้องขอบคุณ ท่านอำนาจ ที่เอื้อเฟื้อ
ทุกๆเมื่อ มีงานใหญ่ ไปสนับสนุน
อำนาจกรมมา ไปงานไหน ไม่ขาดทุน
แต่งบดุลย์ กระทรวงนี้ ไม่มีเงิน

ไม่เป็นไร เราเข้าใจ ในหน้าที่
ส่วนที่ดี ทำทุกหน คนสรรเสริญ
สร้างคนดี เป็นผู้ดี ใช่มีเงิน
อย่าหลงเพลิน เมินเลยขาด วัฒนธรรม

และขอบคุณ ท่านผู้ว่า หัวหน้าส่วน
ได้เชิญชวน รองใหม่ๆ ได้ครบ 3
2 ณรงค์ กับ 1 เจน เป็นไปตาม
กระบวนความ อย่างครบครัน นั่นคืองาน

และสุดท้าย ก่อนเชิญให้ ผู้ว่าพูด
ก็ขอฉุด กระชากใจ ให้สมาน
ทุกๆคน ในที่นี้ สามัคคีกัน
พูดจบพลัน ทุกคนนั้น ปรบมือเกรียว

ประพันธ์โดย ลุงจุกจ้อข่าว 
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทกวีถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธ.ค.2553


บทกวีของชาวราชบุรี ประพันธ์เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค.2553
(ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น จ.ราชบุรี HCTV ช่อง 7, สถานีวิทยุ FM 91.75 MHz และเว็บไซต์ในเครือ)

ขอถวายพระพรชัย หนึ่งหทัยประชาราษฎร์
ใต้เบื้องยุคลบาท ทั่วทั้งชาติเกษมสันต์
มิ่งขวัญของปวงชน แสนสุขล้นมงคลยิ่ง
สมบูรณ์สรรสิ่ง พระทรงยิ่งยืนนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพทุธเจ้า
นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

***********************

เปล่งประกาย ฉายชัด รัชสมัย
แผ่นดินทอง ครองธรรม น้ำพระทัย
แผ่นดินไทย ชัยชื่นขวัญ  5 ธันวา
แผ่นดินนี้ เรืองรอง ส่องรักหวัง
ภูมิพลัง รวมใจ ไทยทั่วหล้า
มหามงคล สดุดี ปลื้มปรีดา
83 พรรษา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกรองกาญจน์ โกมลภมร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี


*******************

พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์           พระทรงเป็น  นักปฏิบัติ  สืบค้นหา
พระทรงเป็น  นักคิด  พิจารณา            พระทรงเป็น  นักพัฒนา  คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ        พระเปรื่องปราชญ์  ชัดแจ้ง  แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้โลกไทย      พระมหากษัตริย์ไทย  ครองใจ  ไทยทุกดวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี พร้อมคณะข้าราชการ จังหวัดทหารบกราชบุรี

**************************

ทุกบุปผามาลัย คือใจราษฎร์
ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
พระคือบิดาข้าแผ่นดิน
ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร

5ธันวามหาราช
วันพ่อแห่งชาติคือองค์อดิเรก
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร
พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

*************************

วโรกาสห้าธันวาวันพ่อแห่งชาติ             มหาจักรีราชผู้ยิ่งใหญ่
พระกรุณาเปี่ยมล้นท้นหทัย                     สถิตย์ในดวงใจไทยประชา

ปีสองห้าห้าสามน้ำท่วมใหญ่                  อุทกภัยทั่วไทยครั้งใหญ่หลวง
สามสิบล้านช่วยให้ไทยทั้งปวง               ปลอดทุกข์ด้วยถุงยังชีพพระราชทาน

ยามร้อนแล้งหาแหล่งน้ำอนุรักษ์             เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อุทิศสินธุ์
เกษตรกรปลูกพืชได้พออยู่พอกิน            สุขไหลรินในถิ่นฐานไม่ร้างเรือน

ณ แดนดินถิ่นเหนือสร้างโครงการหลวง         ไทยที่สูงทั้งปวงเลิกปลูกฝิ่น
ไม้เมืองหนาวผักเมืองหนาวปลูกได้กิน          ไม่ทิ้งถิ่นหักร้างถากถางพง

ธ ทรงคิดทฤษฎีใหม่ไร้ขอบเขต               ทำเกษตรเพื่อชีวิตเหลือคิดขาย
ขุดสระน้ำ เลี้ยงปลาน่าสบาย                   สุขใจกายมีสวนผลไม้อยู่ปลายนา

เป็นพระมหากรุณาธิคุณบุญของราษฎร์        แม้นแผนที่อากาศทรงอ่านได้
ทรงสังเกตธรรมชาติที่เปลี่ยนไป                  ทำนายได้ร้อนหนาวฝนบัดดลมา

พระเมตตาของพระองค์ทรงเปรียบได้           ดุจดั่งร่มโพธิ์ไทรแผ่ไพศาล
บังแดดฝนให้ร่มเงาตลอดกาล                      ทุกวันวารประชาไทยได้ร่มเย็น

พระเทโสหลั่งรินดับสิ้นทุกข์                         ปวงประชาเกษมสุขสโมสร
ขอพระองค์สุขสรรค์นิรันดร                          ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางราตรี โพธิ์เต็ง ร้อยกรองถวายในนามคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

*************************

อภิวาทบาทบดินทร์       ทั่วปถพินใกล้แลไกล
ไพร่ฟ้าทุกหน้าใส           น้อมกายใจกราบยุคล
ขอจงทรงพระเจริญ        สุขสรรเสริญเจริญชนม์
บรมราชจักรีดล               ดิเรกล้ำเลิศดำรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม   ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

***************************

ฉลองวาระ เฉลิมพระชนม์ มงคลกาล
รวมใจภักดิ์  จักรวาล
สรรพสิ่ง สอดผสาน สรรพเสียง

ถวายพระพรฯ องค์ภูมิพล พรั่งพร้อมเพรียง
ประดิษฐ์ร้อย ถ้อยคำเรียง
เปล่งทำนอง คล้องสำเนียง สนั่นฟ้า

ขอเดชะ ศิระน้อม จอมราชา
ธ ยิ่งยศ พระบุญญา
ห้าธันวา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

***************************

ทวยเทพชาวฟ้าลั่น                   สรรเสริญ พระเอย
ถวายพระพรให้เจริญ                 คงมั่น
พระชนม์มายุยืนเกิน                 กว่าร้อย แรมปี
ทวยราษฎร์มอบเทิดขวัญ        ปิ่นฟ้า ชาวสยาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี

***************************

ลุวันที่ห้าธันวามหาราช
ชาวไลออนส์ราชบุรีภักดีถวาย
นำพรชัยมากราบองค์พระทรงชัย
ขอให้ทรงสำราญพระหฤทัยทุกเวลา

ทรงปราศจากโรคาพยาธิ
มีพระราชดำริสิ่งใดได้ดังปรารถนา
ครบแปดสิบสามพรรษาดังเทวา
ปวงประชาเป็นสุขใจอยู่ใกล้พระองค์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายกสโมสรออนส์ราชบุรีและมวลสมาชิก
ไลออน ผศ.สกล เที่ยงแท้ ประพันธ์

*************************

ขออำนาจพระไตรรัตน์ประสาทสิทธิ์
เทวฤทธิ์และเทวัญบันดาลให้
องค์พ่อหลวงแข็งแรงแกร่งพระทัย
โรคาภัยอย่าได้มีปีฑาพระองค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ตราบชั่วกาลนานปีบุญศรีส่ง
เป็นมิ่งขวัญทวยราษฎร์ชาติธำรง
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญเทอญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนภินทร-นางวีณา ศรีสรรพางค์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์สกรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินงานตลาดศรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบการค้า

**************************

วโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
วีรสุดาคอนโดเทลร่วมฉลอง
มหาราชครองราชย์โดยธรรมตามครรลอง
น้อมใจปองเทิดพระคุณบุญของไทย

พระองค์ทรงเป็นเช่นพระโพธิ์ทอง
คอยปกป้องปวงประชาหน้าใส
ถ้ามิใช่พ่อองค์นี้จะมีใคร
ที่ยิ่งใหญ่เทียมพ่อได้ไม่มีเลย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม   ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายชัยฤทธิ์-นางวีรสุดา ชิตชูตระกูล และพนักงานวีรสุดาคอนโดเทล

**************************

5   ธันวาวันพ่อก่อเกิดสุข                           สร้างเสริมลูกเผ่าไทยขยายผล
ลูกขอกราบแทบเท้าเอามงคล                   ลูกทุกคนรักพ่อขอแทนคุณ

งานพ่อหนักลูกประจักษ์ในดวงจิต             ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน
ลูกทุกคนรักพ่อพร้อมเทิดทูน                     ขอเนื้อบุญจงบันดาลผสานใจ

ทั่วแผ่นดินถิ่นแคว้นแดนเหนือใต้                ทรงห่วงใยเสริมสร้างทางสดใส
ให้รักษ์น้ำรักษ์ดินตราบสิ้นใจ                      ขาดสิ่งใดก็ไร้ค่าพาเศร้าตรม

เมื่อดินดำน้ำชุ่มไม่กลุ้มจิต                         สร้างชีวิตเสริมชีวาพาสุขสม
สุขภาพดีถ้วนหน้าธันวาคม                        ชาวโลกชมพ่อไทยจากใจจริง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางนิษา  โพธิเวชสกุล ผู้อำนวยการสถานเสริมความงามและสุขภาพนิษาสมุนไพร

**************************

หมายเหตุ : บทความถวายพระพรชัยมงคล นี้ คัดเฉพาะที่เป็นบทกวีมาบันทึกไว้
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บทกลอนสภากาแฟราชบุรี 17 พ.ย.2553

บทกลอนสภากาแฟราชบุรี จัดขึ้นในวันที่ 17 พ.ย.2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ.ราชบุรี  โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี สายัณห์ ศรีสมุทรนาค หรือ ลุงจุกจ้อข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บจก.หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ (HCTV) , FM.91.75 MHz เป็นผู้ประพันธ์บทกลอนมอบให้ในงาน

สภากาแฟ เป็นของแท้ อย่างแน่ชัด
วันนี้จัด กันอย่างดี ที่รโหฐาน
กรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นศูนย์ วิชาการ
เป็นศูนย์งาน สายใยรัก เราภักดี

มีผอ. อุเทน เป็นเจ้าบ้าน
ส่วนหน่วยงาน เป็นเจ้าภาพ ทราบสุขขี
พัฒนาให้ สังคมไทย เป็นอยู่ดี
คนราชบุรี มีมั่นคง ดำรงไทย

ผู้เกี่ยวข้อง ให้ลองทาย ใครมาบ้าง
คนที่นั่ง ชื่อ-ปริญญา หัวหน้าใหญ่
หลายกลุ่มงาน พัฒนาการ บริหารไป
ทำอย่างไร คนได้ใช้ ในสิทธิครอง

สถานต่างๆ ทางสงเคราะห์ ทำเหมาะสม
ก็ต้องชม สุรภา ยาสมอง
คนพิการ ทางปัญญา มาคุ้มครอง
แลปกป้อง เด็กต่างๆ ช่างใจงาม

อีกหนึ่งท่าน ผอ.งาน หน่วย49
ชื่อของเขา สุทธิศักดิ์ มักจะถาม
สกุล-ท่าน คือเสื่อมผิว หรือผิวงาม
อยากรุ้ตาม มาถามท่าน วันนี้เลย

และยังมี หัวหน้าบ้าน พักของเด็ก
เป็นนางเอก ชื่อพัทธิ์ธีรา มาเฉลย
บ้านพักเด็ก และครอบครัว ชัวร์เช่นเคย
ไม่เฉยเมย เคยดูแล คุณแน่จริง

อีกหลายท่าน หัวหน้างาน ท่านคงทราบ
เราขอกราบ ไม่เอ่ยให้ ทั้งชายหญิง
และขอโทษ ขอ-อนุญาต เมื่อพาดพิง
ทุกๆสิ่ง เป็นบทกลอน อ้อนให้ฟัง

ต้องขอกราบ ทางเจ้าภาพ กันอีกหน
ให้ทุกคน วนเวียนมา หาความหลัง
เรื่องผ่านมา เจรจา กันไปพลาง
เรื่องความหลัง ฟังเรื่องงาน วานเข้าใจ

และวันนี้ มีเรื่องเล่า เราคงรู้
ที่อยู่ๆ ท่านปลัด ฟาดรองใหม่
ได้เป็นรอง ท่านผู้ว่า มาก่อนใคร
เจน-รัตน พิเชฏฐชัย ได้มาครอง

และอีกท่าน คงได้มา ไม่ช้านี้
เราจะมี ชื่อณรงค์ งงทั้ง 2
พลละเอียด เบียดอีก-รงค์ คงต้องมอง
จับตาจ้อง รองอีก-รงค์ งงเหมือนกัน

และช่วงนี้ เวลาดี มีอีกแล้ว
คงไม่แคล้ว กราบเรียนเชิญ ผู้ว่าฉัน
กราบขอบคุณ ท่านผู้ว่า มาร่วมงาน
เรียนเชิญท่าน มาคุยกัน อันเหมือนเดิม

ก่อนจะถึง ท่านผู้ว่า ขึ้นมาพูด
เราขอหยุด พูดสะกิด สักนิดเสริม
ขอตั้งใจ ให้พร้อมกัน นั้นดังเดิม
เริ่ม-กัน-ครบ ปรบมือได้ ให้-ผู้ว่า เรา....


ประพันธ์โดย
ลุงจุกจ้อข่าว 91.75MHz
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553
ณ ศูนย์สายใยรัก ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บทกวีอาลัยรัก ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร

ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร
ดูประวัติ
บทกวี : อาลัยรักแด่...ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร เสาหลักแห่งวงการนักพูดไทย

“ศิษย์นักพูด คารวะ วาทการ กราบอาจารย์ นิพนธ์ ศศิธร…”

คลองดำเนิน ไหลริน ถวิลหา
เหมือนน้ำตา แผ่นดิน ที่รินไหล
ราชบุรี ร้าวราน สะท้านใจ
ศรีนครินทร์ ร่ำไห้ อาลัยลา

โอ้สิ้นแล้ว เสาหลัก นักพูดไทย
ผู้ยิ่งใหญ่ ในผลงาน การศึกษา
ยอดแห่งครู ผู้ประเสริฐ เลิศปัญญา
ผู้ปรารถนา ในธรรม นำสังคม

เพื่อสังคม เป็นธรรม ท่านนำหน้า
การศึกษา คือพลัง ท่านสั่งสม
ท่านพากเพียร เขียนพูด พิสูจน์คม
ชนชื่นชม ศรัทธา วิชาการ

เหมือนจันทร์คล้อย ลอยพราก ไปจากฟ้า
เมื่อชีวา ล่วงลิบ ทิพย์สถาน
แต่แสงแห่ง นฤมิต จิตวิญญาณ
ยังตระการ ส่องสว่าง กลางใจชน

กราบเสาหลัก แห่งวิชา วาทศิลป์
ปราชญ์แผ่นดิน ผู้ยิ่งใหญ่ ในทุกหน
กราบยอดครู ปูชนีย- บุคคล
กราบอาจารย์ นิพนธ์ ศศิธร

ศศิธร ยังจรัส รัศมี
คุณความดี ยังโดดเด่น เป็นอนุสรณ์
กระจ่างงาม นาม “นิพนธ์ ศศิธร”
หอมขจร ไปทั่วทิศ นิจนิรันดร์...

----------------------------

ผู้ประพันธ์ : ดร.อภิชาติ ดำดี
นักพูด ศิษย์ ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร
ว่าที่ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ ปี 2549
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บทกลอนสภากาแฟราชบุรี 13 ต.ค.2553

งานสภากาแฟของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 13 ต.ค.2553 โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นเจ้าภาพ สถานที่จัดจวนผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี  โดย นายสายัณห์ ศรีสมุทรนาค ลุงจุกจ้อข่าว FM.91.75 MH.z , HCTV ได้ประพันธ์บทกลอนสภากาแฟ อ่านในงาน

วันนี้สภากาแฟ มาบรรจบ ครบรอบ กันอีกหน
คนชื่อฝน คือพิรุณ สกุลสีแสง
รวมสรรชัย ชมพูพล คนชื่อแดง
ไม่ได้แย่ง เป็นเจ้าภาพ ทราบกันดี

ทั้งหัวหน้า สำนักงานใหญ่ ไฟแรงสูง
คอยปรับปรุง เสา-สายไฟ ให้สุขขี
สว่างไสว ไฟรุ่งเรือง เมือง-ราชบุรี
ชื่อสมบูรณ์ ลีลา-อภิรดี คนมีไฟ

อีก1ท่าน ในงานเห็น เป็นเจ้าภาพ
เรียนให้ทราบ ชื่อประยงค์ อย่าสงสัย
ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนก แบ่งแยกไฟ
ให้เราใช้ ไฟฟ้ายาม ทุกค่ำคืน

เรื่องไฟฟ้า ใครไม่ใช้ ไม่ได้แน่
แต่ที่แย่ ซิ.ค่าไฟ ให้ทนฝืน
ค่า FT มีประเด็น เห็นแล้วมึน!
ใช้ทุกคืน ขืนข่มใจ ค่าไฟแพง

เรื่องดังกล่าว เขาไม่เกี่ยว เดี๋ยวสับสน
ทั้ง 4 คน ทนคำถาม ตามแถลง
หน้าที่เขา ต้องปักเสา เอาหม้อแปลง
ค่าไฟแพง ตามไปทุบ ศุภกร

แต่ตอนนี้ ย้ายไปใหญ่ ในเมืองเพชร
ซี 11 เทียบอย่างไร ใครช่วยสอน
ราชการ ระดับนี้ ดีแน่นอน
แต่บางตอน ต้องตรากตรำ ย้ำ-การเมือง

ทุกองค์กร วอนช่วยกัน หันหน้าเข้า
ปกป้องเสา และสายไฟ ไปถึงเหมือง
ถึงจะผ่าน สวนไร่นา ขออย่าเคือง
อย่ามีเรื่อง ถอดน๊อตขาย น่าอายจริง

น้ำท่วมล้น โคลนถล่ม ลมกระโชก
โลกทั้งโลก ไม่มีไฟ คล้ายผีสิง
ถึงมีไฟ ขาดสาย-เสา เอาเข้าจริง
กินข้าวลิง กันไปก่อน แน่นอนชัวร์

ความสำคัญ งานปักเสา เราคงทราบ
ต้องก้มกราบ คนทำไฟ ใหญ่ท่วมหัว
สว่างจ้า ตาไม่มืด ตาไม่มัว
ทุกครอบครัว โดยทั่วไป ใช้ไฟเพลิน

ขอขอบคุณ ทางเจ้าภาพ ทั้ง 4 ท่าน
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ดี-สรรเสริญ
จัดบางครั้ง ข้างตลาด ไม่ขาดเกิน
ไม่ใช้เงิน ผู้ว่าให้ ใช้-บริเวณ

ก็ต้องกล่าว ขอขอบคุณ ผู้ว่าด้วย
ที่ท่านช่วย ไม่ต้องเช่า เราก็เห็น
เลี้ยงตอนเช้า เราไม่อยู่ สู้ถึงเย็น
ถ้าเลี้ยงเพล คงได้เห็น เราอีกครา

ก่อนจะจบ คำเจ็บเจ็บ เหน็บกันบ้าง
ห้ามใครอ้าง ไม่มีที่ จัด-สรรหา
ไม่มีจริง นึกถึงจวน ชวนกันมา
ขอปรบมือ ให้ผู้ว่า ใบหน้า-นายอำเภอ

ประพันธ์โดย ลุงจุกจ้อข่าว 
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รำโทน ราชบุรี

รำโทน ราชบุรี

ประวัติเพลงรำโทนชุมชนบ้านโพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ
ประมาณ พ.ศ.2484 ได้มีการร้องการรำเพลงรำโทนปรากฏขึ้นแล้วในชุมชนโพหัก ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2532 เป็นปีที่วัดใหญ่โพหักสร้างโบสถ์ คณะกรรมการวัดจึงริเริ่มตั้งคณะเพลงรำ โทนขึ้น ผู้อาวุโสสามารถร้องรำเพลงรำโทนได้หลายคน มารวมตัวกันเพื่อทบทวนเพลง การรวบรวมเพลงครั้งนี้ สามารถรวบรวมได้เจ็ดสิบกว่าเพลง ครั้งแรกที่แสดงได้ใช้วิธีฝ่ายชายเป็นผู้ซื้อพวงมาลัยเป็นผู้คล้องฝ่ายหญิง ทำให้มีการแข่งขันในกลุ่มญาติ กลุ่มเพื่อนของนักรำ ฝ่ายหญิง เงินที่ได้มาจากการขายพวงมาลัย นำไปถวายวัดเพื่อสร้างโบสถ์  และยังเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้รักษาเพลงพื้นบ้านที่ชาวบ้านโพหัก นอกจากนี้ บรรยากาศในการเล่นจึงสนุกสนาน ต่อมาคณะโพหักสีทองจึงมีการจัดการเข้าร่วมประกวดการเล่นเพลงรำโทนกับวัดคลองตาคต ก่อนไปประกวดมีการจัดการรวบรวมเพลง และมีการแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นใหม่บ้างเพื่อใช้ในการประกวด  

ปัจจุบันเพลงรำโทนชุมชนบ้านโพหัก เป็นการแสดงสาธิต เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาวชุมชนโพหักไว้

ภาพการแสดงท่าทางในบทร้องเพลงรำโทน
บ้านตลาดควาย
ประวัติเพลงรำโทนบ้านตลาดควาย ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
รำโทนบ้านตลาดควายเป็นกิจกรรมการร้องรำทำเพลงพื้นบ้านของชาวไทยโซ่งบ้านตลาดควาย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมนี้มีมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๓ หลังก่อตั้งกิ่งอำเภอ และผู้นำกิ่งอำเภอขณะนั้นคือปลัดกิ่งอำเภอคนที่ ๒ ครั้งแรกก่อนจะมีรำโทนเป็นการรำถวายมือหน้าศาลเจ้าตลาดควายนั้น รำโทนเป็นกิจกรรมหลังจากทำบุญกลางบ้านของชาวชุมชนบ้านตลาดควายของชาวไทยโซ่ง จัดพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อตลาดควาย เมื่อพิธีไหว้ศาลเสร็จถึงเวลาตกค่ำ มีการจัดให้สาวไทยโซ่งรำหน้าศาลเป็นการรำตามบทเพลงที่แต่งขึ้นเอง กับจังหวะดนตรีของโทน

วิธีการและขั้นตอนของเพลงรำโทนพื้นบ้านจังหวัดราชบุรี

ภาพการแสดงท่าทางในบทร้อง
เพลงรำโทนบ้านโพหัก
เพลงรำโทนบ้านโพหัก มีผู้ร่วมเล่นกันประมาณ 20-30 คน วิธีเล่นมีกลุ่มเล่นดนตรีประกอบจังหวะ คือ กลอง ฉาบ และฉิ่ง อาจมีคนตบมือให้จังหวะในการร้อง มีดนตรี คือ กลอง หรือ โทน ฉิ่ง และฉาบ ทำจังหวะให้นักร้องนักรำ และนักร้องบางครั้งอาจมีลูกคู่ช่วยร้องหลายคนก็มี ส่วนกลุ่มนักรำชายและกลุ่มนักรำหญิงมีวิธีแสดงโดยเริ่มจากฝ่ายหญิงนั่งรอฝ่ายชายมาโค้งและนักดนตรีร้องสดไม่มีขนบการเรียงลำดับเพลง ใช้วิธีจดจำ ทั้งนักรำชายหญิงเมื่อเริ่มรำและร้องเพลงตาม จะใช้ท่ารำสอดคล้องไปกับความหมายของบทร้อง โดยใช้ท่ารำ คิดขึ้นขณะรำ ไปตามอารมณ์ ฝ่ายชายทุกคนสามารถตีกลองให้จังหวะได้ ดังนั้นการร่วมเล่น ร้อง รำ เพลง รำโทนนี้มีความสนุกสนานตรงที่ทุกคนมีการสับเปลี่ยนกันร้องบ้างและนักร้องบางทีก็ไปร่วมรำกับผู้รำในวง ซึ่งเป็นการร้องแทนกันบ้าง รำ แทนกันบ้าง หรือเล่นดนตรีแทนสลับหมุนเวียนกันไปเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน

เพลงรำโทนบ้านตลาดควาย วิธีการเล่นผู้เล่นมีเฉพาะฝ่ายหญิงเป็นสาวชาวไทยโซ่ง การที่มีเฉพาะฝ่ายหญิงชุมชนชาวไทยโซ่งมีจุดประสงค์เปิดโอกาสให้ชายหนุ่มจากชุมชนอื่นเข้ามาในหมู่บ้านและร่วมเล่นกับสาวๆ

เพลงและบทร้องรำโทนพื้นบ้านจังหวัดราชบุรี
เพลงและบทร้องเพลงรำ โทนทั้งชุมชนตำบลโพหักและชุมชนบ้านตลาดควาย มีจำนวนมากกว่า 100 เพลง เป็นคำคล้องจองไม่มีฉันทลักษณ์ที่เป็นขนบยึดถือ ความยาวขึ้นกับความต้องการ เนื้อหาคำร้องมีความหมายในเชิงการเกี้ยวพาราสี การบอกเหตุการณ์ของสงครามโลก ส่วนการร้องจะร้องซ้ำ สอง สาม หรือสี่เที่ยว การรำไม่มีแบบแผน เน้นการแสดงท่ารำ ตามความหมายในคำร้อง และตีบทท่ารำ ขณะรำ ซึ่งจะประกอบกับอารมณ์ที่สนุกสนาน และมีอารมณ์ในการหยอกล้อระหว่างชายหญิง

ตัวอย่างบทร้องเพลงรำโทน บ้านโพหัก

เพลงไตรรงค์
ผู้ขับร้อง นายจรัล เพ็งแจ่ม
สาธิตการแสดง นางสาวทิพวัลย์ เกิดเรียน

ไตรรงค์ธงไทยโบกไสวให้ลอยละลิ่วเห็น
ธงชัยปลิวห้าริ้วสีธงท้องฟ้าสีครามแลดูงาม
สดใส ยิ่งกว่าเกียรติไทยของเรานั้นเราพลี
ชีวิตเอาโลหิตเขามาเสริมส่งกระดูกแขนนั้น
ทำเป็นแท่นไตรรงค์ เอาโลหิตเสริมส่งธงชัยสมรภูมิ


เพลงพบสาวงาม
ผู้ขับร้อง นายจรัล เพ็งแจ่ม
สาธิตการแสดง นางสาวทิพวัลย์ เกิดเรียน
(ช) ยามเมื่อพบสาวงาม ฉันขอตามไปด้วย โอ้แม่คนสวยถามว่าจะไปไหนกัน
(ญ) ฉันจะไปทางไหนมันเรื่องอะไรของเธอนั่นเล่า
(ช) ฉันพูดเบา ๆ ว่าฉันกะไรรักเธอ
(ญ) ฉันไม่รับรัก ประเดี๋ยวเมียเธอตามมาด่า
(ช) เมียพี่ไม่มาสัญญากันว่าไม่มี
(ญ) ไม่มีก็ไม่รัก
(ช) อกหักเสียแล้วคราวนี้
(ญ) ไม่รู้ไม่ชี้ไปซิฉันไม่อยากรำไปซิฉันไม่อยากรำ


ตัวอย่างเพลงและบทร้องเพลงรำโทนบ้านตลาดควาย

เพลงชักชวนสาวงาม
ผู้ขับร้อง นางรอด สิทธิคะนึง

ชักชวนสาวงามฟ้อนรำ ถวายหลวงพ่อ
อนิจจารูปหล่อ คิ้วต่อยักคิ้วข้างเดียว
ขาไปเอาเรือยนต์เข้าไปรับ ขากลับกระไรน้ำเชี่ยว
รักเธอคนเดียว น้ำเชี่ยวอุตส่าห์ไปรับ

เพลงไหว้ครูรำโทน
ผู้ขับร้อง นางรอด สิทธิคะนึง

ไหว้ครูรำโทน ประดิษฐ์บรรจงที่สั่งสอนมา
เดชะครูบาชะเอ่อเอย ฉันได้มารำโทน
จะไหว้ครูรำโทน ประดิษฐ์บรรจงที่สั่งสอนมา
เดชะครูบา ชะเอ่อเอย ฉันได้มารำโทน

การแต่งกายของนักรำโทนเพลงพื้นบ้านจังหวัดราชบุรี

การแต่งกายของนักรำนักร้องเพลงรำโทนบ้านโพหัก ลักษณะการแต่งกายในแสดงเพลงรำโทนในอดีต ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๔ นักรำสาวๆ เพลงรำโทนตำบลโพหักแต่งชุดกระโปรงบาน ติดกันกับเสื้อที่รัดเข้ารูปร่างแขนกระปุก เสื้อมีหลากสีและบางครั้งก็เป็นลวดลาย ส่วนฝ่ายชายสวมเสื้อคอกลมนุ่งกางเกงมีผ้าผูกรอบเอวลักษณะการแต่งกายของนักรำเพลงรำโทนชุมชนโพหักในปัจจุบันเป็นนักรำรุ่นเดิมเป็นวัยอาวุโส ใช้ผ้ามันนุ่งโจงกระเบน และใส่เสื้อรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยตามสมัยนิยมของรุ่นผู้อาวุโสปัจจุบัน การแสดงครั้งนี้ผู้อาวุสชาวโพหัก มีวัตถุประสงค์จะสืบทอดและรักษาเพลงรำโทนให้เป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนตำบลโพหักต่อไป

การแต่งกายของนักรำนักร้องเพลงรำโทนบ้านตลาดควาย ตำบลจอมบึง การแต่งกายของนักรำและนักดนตรีในการแสดงเพลงรำโทน ชุมชนบ้านตลาดควาย เป็นการแต่งกายมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากชุมชนบ้านตลาดควาย ทุกคนเป็นคนไทยเชื้อสายลาวโซ่ง ผู้ชายสวมเสื้อไทยเรียกเสื้อซอนนุ่งกางเกงสีดำมีผ้าคาดเอวผู้หญิงคาดผ้าเปียวพัน รอบอก ทิ้งชายผ้าไว้ข้างลำตัว

เก็บข้อมูลโดย ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ.2549 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

การแต่งกายเพลงรำโทน
ตำบลโพหักของฝ่ายหญิง
ที่มา :
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).รำโทน ราชบุรี. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
อ่านต่อ >>

เพลงสงคอลำพวน บ้านโพหัก

เพลงสงคอลำพวน
บ้านโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

ประวัติเพลง 
ภาพการแต่งกายของผู้เล่นเพลงสงคอลำพวน
เพลงสงคอลำพวน เป็นการเล่นเพลงของชุมชนชาวโพหักที่เกี่ยวกับอาชีพการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนการเล่นเพลงไม่พบหลักฐานยืนยันว่าเริ่มมีการเล่นตั้งแต่สมัยใดแต่สามารถสันนิษฐานได้จากการเล่าของผู้อาวุโสชาวโพหักว่า ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษได้เล่นเพลงพานฟาง เพลงสงคอลำพวน และเพลงชักกระดานกันมาแล้วทั้งนั้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และเล่นเพลงเหล่านี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำนาเมื่อร้องเกริ่นกันพอสมควรแล้ว ฝ่ายชายจึงร้องเป็นทำนองเชิญชวนขึ้นก่อนจากนั้นฝ่ายหญิงและชายจะร้องแก้กันไป

เพลงสงคอลำพวน เพลงสงฟางจะเล่นต่อจากเพลงพานฟาง เมื่อแยกฟางออกไปยังขอบลานชาวนาจึงเอาตะแกรงมาร่อนเศษฟางออก ระหว่างช่วยกันร่อนนี้เองจึงมีการร้องเพลงสงคอลำพวน เริ่มร้องด้วยคนที่มีเสียงดีก่อน ชายหรือหญิงโห่ก่อนก็ได้จนครบฝ่ายละ 3 ลา แล้วฝ่ายชายจึงร้องเกริ่นเป็นบทสั้นๆ เช่น 

โห่ขึ้นแล้วให้ครบสามหน รับสายสิญจน์มงคล วนให้รอบลานเอย โห่ขึ้น
แล้วทำไมไม่ถึงเจอกับขันชนกันดังตึง โห่
แล้วไม่ถึงลานเอย เสียงใครเขาโห่มาโน่น
ฉาวๆ จะเป็นเขมรหรือ มอญ ลาว โห่แล้วก็เงียบหายเอย ฯลฯ
 
เมื่อร้องเกริ่นกันพอสมควรแล้ว ฝ่ายชายจึงร้องเป็นทำนองเชิญชวนขึ้นก่อน จากนั้นฝ่ายหญิงและชายจะร้องแก้กันไป เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่จะเป็นการเกี้ยวพาราสีกันระหว่างชายหญิงในบางครั้งอาจจะมีคำ ที่สองแง่สองง่ามอันเป็นเอกลักษณ์ของความสนุกสนานด้วย

ฉันทลักษณ์ของเพลงจะเป็นกลอนสัมผัสอย่างง่ายๆ ร้องต่อกันไปด้วยปฏิภาณไหวพริบของผู้ร้อง เช่น

(สร้อย) สงคอลำพวนเอย ลำพวนก็ลำเอยไพ ที่ตั้งไว้เผื่อ ปูเสื่อไว้ท่า
มาเถิดหนา แม่มาไวๆ เถอหนาแม่มา แม่คิ้วถี่มาเล่นกับพี่ไวๆ 

(ลูกคู่) เชียะ ช่อ แม่เอ๋ยดอกไม้ มาเล่นกับพี่ไว ๆ นะนวลเอย

(สร้อย) สงคอลำพวนเอย ลำพวนก็ลำเอยไพ ให้แม่ลุกจากฉาก คายหมากออกมากอง ให้แม่ลุกขึ้นมา ร้องตอบเพลงชาย

(ลูกคู่) เชียะ ช่อ แม่เอยดอกไม้ ลุกขึ้นมาไว ๆ นะนวล เอย ฯลฯ

การแต่งกายผู้เล่นเพลงสงคอลำพวน
การเล่นเพลงพานฟาง เพลงสงคอลำพวน และเพลงชักกระดานของชุมชนโพหัก เป็นการเล่นที่มีขึ้นเพื่อเกิดความสนุกสนานระหว่างทำงานรวมกันเป็นหมู่เป็นการร้องเล่นที่ทำให้ไม่นึกความเหน็ดเหนื่อย และเบื่อหน่าย ดังนั้นความมุ่งหมายไม่ได้แต่งกายเพื่อความสวยงาม จึงเป็นการแต่งกายเพื่อจะทำงาน เสื้อผ้าที่ใส่ฝ่ายหญิงเป็นเสื้อแขนยาวสีดำหรือสีน้ำเงิน นุ่งโจงกระเบน ที่ศีรษะมีงอบกันแดด ส่วนฝ่ายชายนุ่งกางเกงขาก๊วย ใส่เสื้อแขนยาวสีดำหรือสีน้ำ เงิน ที่ศีรษะสวมหมวกสาน นอกจากนี้ยังมีสิ่งสำคัญที่ใช้ในการทำงาน คือ คันฉาย ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำงานรวบรวมฟาง จัดฟาง หรือเขี่ยฟาง

เก็บข้อมูล ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ.2549 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

ภาพการแต่งกายของผู้เล่นเพลงสงคอลำพวน
ที่มา :
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).เพลงสงคอลำพวน. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เพลงพานฟาง บ้านโพหัก

เพลงพานฟาง
บ้านโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

การแต่งกายของผู้เล่นเพลงพานฟาง
ประวัติเพลง
การเล่นเพลงพานฟาง เป็นการเล่นเพลงของชุมชนชาวโพหักที่เกี่ยวกับอาชีพการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน การเล่นเพลงไม่พบหลักฐานยืนยันว่าเริ่มมีการเล่นตั้งแต่สมัยใด แต่สามารถสันนิษฐานได้จากการเล่าของผู้อาวุโสชาวโพหักว่า ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษได้เล่นเพลงพานฟาง เพลงสงคอลำพวน และเพลงชักกระดานกันมาแล้วทั้งนั้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และเล่นเพลงเหล่านี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำนา

เพลงพานฟาง
เพลงพานฟางนั้น ใช้ร้องโต้ตอบกันระหว่างชาย-หญิง ขณะพานฟางในลานนวดข้าว เมื่อข้าวหลุดออกจากรวงหมดแล้ว จึงช่วยกันแยกฟางออกไปไว้บริเวณขอบลานให้เหลือเมล็ดข้าวในลาน การเขี่ยฟางออกนี้เรียกว่า พานฟาง ในการพานฟางออกนี้จะทำอย่างมีระเบียบ มีการวางซ้อนกันที่เรียกว่า ลอมฟาง และจะร้องเพลงพานฟาง มีทำนองคล้ายกับเพลงสงฟาง แต่มีฉันทลักษณ์ง่าย ๆ ที่ใช้เป็นกลอนสั้นๆ โดยขึ้นต้นว่า พานเถอะหนาแม่พาน เช่น

ชาย พานเถอะหนาแม่พาน (รับเฉยไว้ๆ) พานเถอะหนาแม่พานแม่นั่งรอบๆ ขอบลาน มาช่วยกันพานฟาง
(รับ) ช้าเจ้าเอ๋ย ฟางเอ๋ยแม่นั่งรอบๆ อยู่ขอบลานมาช่วยกันพานฟางเอย
หญิง พานเถอะหนาพ่อพาน (รับเฉยไว้ๆ) พานเถอะหนาพ่อพาน ไอ้ท้ายรูดๆ ไอ้ตูดบานๆ มาช่วยกันพานฟางเอย

การแต่งกายผู้เล่นเพลงพานฟาง
การเล่นเพลงพานฟาง ของชุมชนโพหัก เป็นการเล่นที่มีขึ้นเพื่อเกิดความสนุกสนานระหว่างทำงานรวมกันเป็นหมู่เป็นการร้องเล่นที่ทำให้ไม่นึกความเหน็ดเหนื่อย และเบื่อหน่าย ดังนั้นความมุ่งหมายไม่ได้แต่งกายเพื่อความสวยงาม จึงเป็นการแต่งกายเพื่อจะทำงาน เสื้อผ้าที่ใส่ฝ่ายหญิงเป็นเสื้อแขนยาวสีดำหรือสีน้ำเงินนุ่งโจงกระเบน ที่ศีรษะมีงอบกันแดด ส่วนฝ่ายชายนุ่งกางเกงขาก๊วย ใส่เสื้อแขนยาวสีดำหรือสีน้ำ เงิน ที่ศีรษะสวมหมวกสาน

เก็บข้อมูล ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2549 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

การแต่งกายของผู้เล่นเพลงพานฟาง
ที่มา :
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).เพลงพานฟาง. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
อ่านต่อ >>

เพลงปรบไก่ บ้านเวียงทุน

เพลงปรบไก่
บ้านเวียงทุน ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีประวัติเพลงปรบไก่
 
ภาพการแต่งกายผู้เล่นเพลงปรบไก่

เพลงปรบไก่ เป็นเพลงร้องพื้นบ้าน ของชุมชนเวียงทุน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีหลักฐานจากการเล่าของชาวชุมชนเวียงทุนและผู้เล่นเพลงปรบไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เชื่อว่าเพลงปรบไก่เป็นของหมู่บ้านเวียงทุนที่เล่นกันมานานกว่า 200 ปี 

ลุงหล่อ เคลือบสำริต ปัจจุบันอายุ 75 ปี ท่านคือพ่อเพลง ในการเล่นเพลงปรบไก่ในปัจจุบัน  ได้เล่าว่า

"เคยดูชาวบ้านเวียงทุนเล่นเพลงร้องปรบไก่แก้บนที่ศาลเจ้าพ่อโคกกระต่าย ผมเห็นเขาเล่นกันมาตั้งแต่ผมจำความได้  ผมคุ้นเคยกับเพลงปรบไก่มาตลอดชีวิต เพราะคุณทวดพิน ปลื้มมาลัย ท่านเป็นแม่เพลง ในการเล่นเพลงปรบไก่ในเวลานั้น  ผมตามคุณทวดพิน ปลื้มมาลัย ไปเล่นเพลงปรบไก่ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ การเล่นเพลงปรบไก่เป็นที่รู้กันว่าผู้ที่เล่นเป็นแม่เพลงได้ คือสามารถร้องเพลงเชิญได้

และในสมัยเดียวกันกับคุณทวดพิน ปลื้มมาลัย มีแม่ถ้วน เพียรนาค ซึ่งเป็นแม่บุญธรรม ของผมท่านเล่นอยู่ด้วยกัน เมื่อคุณทวดพิน ปลื้มมาลัย เสียชีวิตซึ่งตอนนั้นคุณทวดพิน ปลื้มมาลัย อายุได้ 90 ปี แม่ถ้วนจึงเล่นเป็นแม่เพลงต่อมา และในสมัยนั้นมีพ่อเพลง แม่เพลงประมาณ 10 คน ส่วนตัวผมได้ตามแม่ถ้วนไปเล่นเพลงปรบไก่แก้บนที่ศาลนี้อยู่ด้วยอย่างต่อเนื่อง ตอนนั้นยังเด็กมากแม่ให้ร่วมเล่นกับลูกคู่ได้เพียงแค่ตบมือให้จังหวะ  เมื่อแม่ถ้วนเสียชีวิตขณะนั้นท่านอายุได้ 90 ปี ผมจึงได้เป็นพ่อเพลงปรบไก่จนถึงปัจจุบัน”

จากคำเล่าข้างต้นนั้น เพลงปรบไก่บ้านเวียงทุนจึงมีการเล่นกันมาสามชั่วอายุคน สำหรับแม่เหม อินทร์สวาท เป็นคนในหมู่บ้านเวียงทุน เคยเล่นเพลงปรบไก่รุ่นเดียวกับคุณทวดพิน ปลื้มมาลัย และแม่ถ้วน เพียรนาค ต่อมาได้ไปแต่งงานกับคนอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงนำเพลงปรบไก่บ้านเวียงทุนเล่นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จนเป็นที่แพร่หลายและมีชื่อเสียงได้รับโล่เกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และศูนย์สังคีตศิลป์ ในพิธีเชิดชูเกียรติศิลปิน พื้นบ้าน ครั้งที่ 1 สาขาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ปี 2525

ลักษณะเพลงปรบไก่
ลักษณะเพลงปรบไก่บ้านเวียงทุน เป็นการร้องเพลงการด้นกลอนสดของพ่อเพลง แม่เพลง ร้องโต้ตอบแก้กัน มีลูกคู่ยืนเป็นวงกลมปรบมือไปพร้อมกับการร้องรับส่วนพ่อเพลง แม่เพลงยืนร้องเล่นอยู่กลางวง ใช้ผู้เล่นประมาณ 10 คน ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ บทร้องประกอบไปด้วย  เพลงร้องเชิญ(ไหว้ครู) เพลงร้องปรบไก่ เพลงร้องส่ง และจบลงด้วยเพลงร้องลา บทร้องส่งเป็นเนื้อหาในวรรณคดี เรื่องนางกากี เรื่องนางมโนราห์ เป็นต้น เพลงร้องที่ด้นกลอนสดร้องด้วยคำที่หนักไปทางเพศ และมีถ้อยคำ หยาบคาย การร้องของพ่อเพลงนั้นร้องเลี่ยงคำหยาบในบางโอกาส และบางโอกาสใช้ถ้อยคำทางเพศอย่างตรงไปตรงมา

วิธีการและขั้นตอนการเล่นเพลงปรบไก่
เพลงปรบไก่บ้านเวียงทุนเล่นร้องกันเป็นวง โดยกำหนดจาก พ่อเพลง แม่เพลง ร้องเพลงปรบไก่ แล้วร้องต่อด้วยร้องส่ง พร้อมกับการรับของลูกคู่ที่เดินรอบวงกันไป และจบลงที่เพลงร้องส่ง เรียกว่า 1 วง

การร้องมีการรำประกอบของพ่อเพลง แม่เพลงด้วยท่ารำเป็นท่าที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทที่ร้องปรบไก่หรือร้องส่งหรือในเพลงร้องลาก็มีท่ารำเช่นกัน การเล่นเพลงปรบไก่กับการแก้บนมีขั้นตอนในการจะใช้เพลงปรบไก่เล่นแก้บน โดยเริ่มด้วยเจ้าภาพผู้แก้บนนำเครื่องแก้บนประกอบไปด้วยกล้วยสุก มะพร้าวอ่อน และเพลงปรบไก่ 2 วง นำไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อโคกกระต่าย และนำเครื่องบูชาครูเพลงปรบไก่ ได้แก่ พานธูป เทียน ดอกไม้ เหล้า บุหรี่ เงินจำนวน 12 บาทส่งให้พ่อเพลงปรบไก่แล้วจึงเริ่มเล่นเพลงร้องตามลำดับ เริ่มเพลงเชิญ(ไหว้ครู) ตามด้วยบทเพลงร้องปรบไก่ เพลงร้องส่งเล่นต่อเนื่องเป็นวงๆ ไป จนกว่าจะครบ ตามวงที่เจ้าภาพบนไว้ เมื่อครบแล้วจึงร้องเพลงลา

การแต่งกายผู้เล่นเพลงปรบไก่
ปัจจุบันพ่อเพลงใส่เสื้อคอกลมมีลวดลาย หรือไม่มีลวดลายเป็นเสื้อคอกลม ผ้าพื้นสีต่างๆ ตามความชอบ และนุ่งทับเสื้อด้วยโจงกระเบนลาย พันผ้าใต้เอวคาดเข็มขัด ส่วนแม่เพลงใส่เสื้อลูกไม้ก็มี ใส่เสื้อ
สีก็มี เป็นเสื้อคอดเอว และจะนุ่งโจงกระเบนลาย มีผ้าสไบคาดที่เอว ปล่อยชายสไบลงมา และมีเครื่องประดับตามที่ส่วนตัวจะมีใส่กัน ลูกคู่ทั้งชายหญิงแต่งตัว เช่นเดียวกับพ่อเพลง และแม่เพลง

เก็บข้อมูล ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2549 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

ภาพการแต่งกายผู้เล่นเพลงปรบไก่

ที่มา :
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).เพลงปรบไก่. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
อ่านต่อ >>

เพลงชักกระดาน บ้านโพหัก

เพลงชักกระดาน
บ้านโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ภาพการแต่งกายผู้เล่นเพลงชักกระดาน
ประวัติเพลง
เพลงชักกระดาน เป็นการเล่นเพลง ของชุมชนชาวโพหักที่เกี่ยวกับอาชีพการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน การเล่นเพลงไม่พบหลักฐานยืนยันว่าเริ่มมีการเล่นตั้งแต่สมัยใด แต่สามารถสันนิษฐานได้จากการเล่าของผู้อาวุโสชาวโพหักว่า ปู่ย่าตา ยาย และบรรพบุรุษได้เล่นเพลงพานฟาง เพลงสงคอลำพวน และเพลงชักกระดาน กันมาแล้วทั้งนั้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และเล่นเพลงเหล่านี้เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำนา

เพลงชักกระดาน
เพลงชักกระดานจะเล่นต่อจาก เพลงสงคอลำพวน โดยร้องกันหลังจากที่ได้ เมล็ดข้าวแล้วจึงรวมข้าวที่กระจายอยู่กลางลานให้เป็นกองใหญ่ โดยใช้ไม้กระดานเจาะรู 2 ข้าง เอาเชือกร้อย มีด้านตรงกลางกระดาน สำหรับใช้คนหนึ่งกดกระดานให้ติดพื้น ส่วนอีกคนหนึ่งจะดึงเชือก จะได้ข้าวทีละมากๆ เรียกว่า ชักกระดาน ระหว่างชักกระดานมีการร้องเพลงชักกระดานมีลักษณะคล้ายเพลงสงคอลำพวน

เนื้อร้อง
เป็นการร้องเกี้ยวพาราสี ระหว่างชายหญิง เนื่องจากขณะที่ชักกระดาน มีการแกล้งเบียดเนื้อเบียดตัวจับมือถือแขนกัน เป็นเรื่องสนุกสนานกันทั้งลาน เช่น

“ เจ้าช่างชักเอย ช้างน้อยห้อยหัก หักบนยอดหลักเกียด (ร้องทวนซ้ำอีกเที่ยวพร้อมกัน) นี่แหละคู่ครองของแม่เนื้อละเอียด (ทุกคนรับพร้อมกันว่าเอ้านอระนอยน่ารักชักให้เสมอกันเอย)

เจ้าช่างชักเอย ช้างน้อยห้อยหัก หักบนยอดสะเดา (รับพร้อมกันซ้ำ) ฉันมันไม่ใช่คู่ครองดอกพ่อทองของ
เรา (รับพร้อมกัน ให้แม่ชวนกันรัก เอานอระนอยน่ารัก ชักให้เสมอกันเอย)"

การแต่งกาย
ผู้เล่นเพลงชักกระดาน เพลงชักกระดานของชุมชนโพหักเป็นการเล่นที่มีขึ้นเพื่อเกิดความสนุกสนานระหว่างทำงานรวมกันเป็นหมู่ เป็นการร้องเล่นที่ทำให้ไม่นึกความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่าย ดังนั้นความมุ่งหมายไม่ได้แต่งกายเพื่อความสวยงาม จึงเป็นการแต่งกายเพื่อจะทำงาน

ภาพการแต่งกายผู้เล่นเพลงชักกระดาน


เก็บข้อมูล ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2549 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

ที่มา :
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2552).เพลงชักกระดาน. แหล่งความรู้ออนไลน์ : ศิลปะการแสดงภาคกลาง. [Online]. Available :http://www.culture.go.th/knowledge/center.html. [2553 ตุลาคม 11 ].
อ่านต่อ >>

เนื้อเพลงเขมรราชบุรี

เพลงเขมรราชบุรี เถา
เพลงเขมรราชบุรี 3 ชั้น ที่ใช้บรรเลงกันอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นทางของพระยาประสาน ดุริศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ระหว่างที่กำลังแต่งเพลงนี้ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ได้มีส่วนช่วยเหลืออยู่เป็นอันมาก ต่อมานายเฉลิม บัวทั่ง ได้ประดิษฐ์แต่งทั้ง 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถาขึ้นอีกทางหนึ่ง

บทร้อง เพลงเขมรราชบุรี เถา
3 ชั้น
ชะรอยกรรมจำพรากต้องจากไกล จะผ่อนผันฉันใดนะอกเอ๋ย
ถ้าแม้เขามิสงสัยไม่ไปเลย จะอยู่เชยชมแก้วกัลยา
หอมกลิ่นกล้วยไม้ที่ใกล้ทาง เหมือนกลิ่นสไบบางขนิษฐา

2 ชั้น
พระเปลี่ยวเปล่าเศร้าสร้อยวิญญาณ์ เหลียวดูคูหาให้จาบัลย์
ตะลึงแลจนลับนัยน์เนตร ยิ่งอาดูรพูนเทวษโศกศัลย์
พระรีบขับอัสดรจรจรัล หมายมั่นดั้นดงตรงมา

ชั้นเดียว
ครั้นถึงที่ประทับพลับพลาทอง ทหารเตรียมตั้งกองอยู่พร้อมหน้า
อันระเด่นสังคามาระตา ออกมารับเสด็จพระภูมี
อันโยธาสองเหล่าเข้าประจบ จัดกระบวนถ้วนครบอยู่ตามที่

(อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2)

ที่มา :
ประวัติเพลงไทย. http://cdans.bpi.ac.th/thaimusic/page/historysong.html. (สืบค้นเมื่อ 11 ต.ค.2553)
อ่านต่อ >>

เนื้อเพลงเขมรปากท่อ

เพลงเขมรปากท่อ  เถา
เพลงเขมรปากท่อ 2 ชั้น เป็นเพลงสำเนียงเขมรของเก่าเพลงหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเพลงไทยเราแต่งขึ้นโดยเจตนาให้เป็น อนุสรณ์ถึงเขมร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ณ ตำบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี ต่อมาอาจารย์ในทางดุริยางค์ศิลป ได้นำเพลงเขมรปากท่อ 2 ชั้น มาแต่งขึ้นเป็น 3 ชั้น และชั้นเดียว ขึ้นเป็นสามทางด้วยกัน คือทางของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทางหนึ่ง ของจางวางทั่ว พาทยโกศล ทางหนึ่ง กับทางของพระยาประสานดุริยศัพย์ (แปลก ประสานศัพท์) อีกทางหนึ่ง ความหมายของเพลงนี้ แสดงถึงความจำเป็นที่ต้องกระทำและหวาดหวั่นในเหตุภายหน้าที่จะบังเกิดขึ้น

บทร้อง เพลงเขมรปากท่อ เถา

(เนื้อที่ 1)
3 ชั้น 
บัดนี้ดะหมังเสนา ถือสารพระบิดามาให้
เป็นเหตุด้วยดาหาเวียงชัย เกิดการศึกใหญ่ไพรี

2 ชั้น
ให้พี่กรีธาทัพขันธ์ ไปช่วยป้องกันกรุงศรี
จะรับยกพหลมนตรี พรุ่งนี้ให้ทันพระบัญชา

ชั้นเดียว
อยู่จงดีเถิดพี่จะลาน้อง อย่าหม่นหมองเศร้าสร้อยละห้อยหา
เสร็จศึกวันใดจะไคลคลา กลับมาสู่สมภิรมย์รัก


(อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2)


(เนื้อที่ 2)
3 ชั้น
บัดนั้น นักคุ้มบังคมก้มเกศา
ความเกรงพระราชอาชญา เจรจาเสียงสั่นพรั่นใจ

2 ชั้น
ซึ่งโปรดให้เป็นข้าหลวง ไปทวงส่วยละโว้กรุงใหญ่
ข้ากลับเสียทีพ่อเมืองไทย ชะลอมตักน้ำได้ด้วยง่ายดาย

ชั้นเดียว
ข้านำชะลอมของประหลาด มายังฝ่าบาทเพื่อถวาย
คนไทยจะดีเพราะมีนาย เป็นยอดชายชาญฉลาดสามารถจริง

(พระร่วง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 ทรงแก้ไข)

ที่มา
ประวัติเพลงไทย : http://cdans.bpi.ac.th/thaimusic/page/historysong.html. (สืบค้นเมื่อ 11 ต.ค.2553)
อ่านต่อ >>