วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เนื้อเพลงเขมรราชบุรี

เพลงเขมรราชบุรี เถา
เพลงเขมรราชบุรี 3 ชั้น ที่ใช้บรรเลงกันอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นทางของพระยาประสาน ดุริศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ระหว่างที่กำลังแต่งเพลงนี้ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ได้มีส่วนช่วยเหลืออยู่เป็นอันมาก ต่อมานายเฉลิม บัวทั่ง ได้ประดิษฐ์แต่งทั้ง 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถาขึ้นอีกทางหนึ่ง

บทร้อง เพลงเขมรราชบุรี เถา
3 ชั้น
ชะรอยกรรมจำพรากต้องจากไกล จะผ่อนผันฉันใดนะอกเอ๋ย
ถ้าแม้เขามิสงสัยไม่ไปเลย จะอยู่เชยชมแก้วกัลยา
หอมกลิ่นกล้วยไม้ที่ใกล้ทาง เหมือนกลิ่นสไบบางขนิษฐา

2 ชั้น
พระเปลี่ยวเปล่าเศร้าสร้อยวิญญาณ์ เหลียวดูคูหาให้จาบัลย์
ตะลึงแลจนลับนัยน์เนตร ยิ่งอาดูรพูนเทวษโศกศัลย์
พระรีบขับอัสดรจรจรัล หมายมั่นดั้นดงตรงมา

ชั้นเดียว
ครั้นถึงที่ประทับพลับพลาทอง ทหารเตรียมตั้งกองอยู่พร้อมหน้า
อันระเด่นสังคามาระตา ออกมารับเสด็จพระภูมี
อันโยธาสองเหล่าเข้าประจบ จัดกระบวนถ้วนครบอยู่ตามที่

(อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2)

ที่มา :
ประวัติเพลงไทย. http://cdans.bpi.ac.th/thaimusic/page/historysong.html. (สืบค้นเมื่อ 11 ต.ค.2553)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น