วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เนื้อเพลงเขมรปากท่อ

เพลงเขมรปากท่อ  เถา
เพลงเขมรปากท่อ 2 ชั้น เป็นเพลงสำเนียงเขมรของเก่าเพลงหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเพลงไทยเราแต่งขึ้นโดยเจตนาให้เป็น อนุสรณ์ถึงเขมร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ณ ตำบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี ต่อมาอาจารย์ในทางดุริยางค์ศิลป ได้นำเพลงเขมรปากท่อ 2 ชั้น มาแต่งขึ้นเป็น 3 ชั้น และชั้นเดียว ขึ้นเป็นสามทางด้วยกัน คือทางของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทางหนึ่ง ของจางวางทั่ว พาทยโกศล ทางหนึ่ง กับทางของพระยาประสานดุริยศัพย์ (แปลก ประสานศัพท์) อีกทางหนึ่ง ความหมายของเพลงนี้ แสดงถึงความจำเป็นที่ต้องกระทำและหวาดหวั่นในเหตุภายหน้าที่จะบังเกิดขึ้น

บทร้อง เพลงเขมรปากท่อ เถา

(เนื้อที่ 1)
3 ชั้น 
บัดนี้ดะหมังเสนา ถือสารพระบิดามาให้
เป็นเหตุด้วยดาหาเวียงชัย เกิดการศึกใหญ่ไพรี

2 ชั้น
ให้พี่กรีธาทัพขันธ์ ไปช่วยป้องกันกรุงศรี
จะรับยกพหลมนตรี พรุ่งนี้ให้ทันพระบัญชา

ชั้นเดียว
อยู่จงดีเถิดพี่จะลาน้อง อย่าหม่นหมองเศร้าสร้อยละห้อยหา
เสร็จศึกวันใดจะไคลคลา กลับมาสู่สมภิรมย์รัก


(อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2)


(เนื้อที่ 2)
3 ชั้น
บัดนั้น นักคุ้มบังคมก้มเกศา
ความเกรงพระราชอาชญา เจรจาเสียงสั่นพรั่นใจ

2 ชั้น
ซึ่งโปรดให้เป็นข้าหลวง ไปทวงส่วยละโว้กรุงใหญ่
ข้ากลับเสียทีพ่อเมืองไทย ชะลอมตักน้ำได้ด้วยง่ายดาย

ชั้นเดียว
ข้านำชะลอมของประหลาด มายังฝ่าบาทเพื่อถวาย
คนไทยจะดีเพราะมีนาย เป็นยอดชายชาญฉลาดสามารถจริง

(พระร่วง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 ทรงแก้ไข)

ที่มา
ประวัติเพลงไทย : http://cdans.bpi.ac.th/thaimusic/page/historysong.html. (สืบค้นเมื่อ 11 ต.ค.2553)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น