วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เพลงราชบุรีเกมส์ (เวอร์ชั่นทางราชการ)

ราชบุรีเกมส์

คำร้อง  สุชิน  ประพันธ์พจน์ : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
ทำนอง บุญรัตน์  ศิริรัตนพันธุ์ : บริษัท เจเอสแอล จำกัด

ฝันใฝ่ หาความฝัน  อันยิ่งใหญ่  ในวันเยาว์วัย
ฟ้ากว้าง คว้าไขว่ เอื้อมเก็บ ร้อยดาว  ไว้ตามเวลา
ขันแข่ง  แข็งเข้ม  คุ้มค่า ที่เหนื่อย นานเท่านานมา
ด้วยใจ แข็งกล้า แม้ต้องทุกข์ทน ไม่คิดท้อใจ

** มีสักกี่ครั้ง  ในช่วงหนึ่ง ของชีวิตวัย
ที่ประสาน ไมตรี สัมพันธ์

"ราชบุรีเกมส์" เกมส์แห่งความใฝ่ฝัน
ราชบุรีเกมส์ เกมส์แห่งการแข่งขัน
ราชบุรีเกมส์  เกมส์แห่งการสร้างสรรค์
ร้อยรวมดวงใจ  ราชบุรีเกมส์

หวังฝาก ฝีมือ ไว้ทั่วทั้งหล้า  ร้องดังในใจ
ขอสร้าง ภาพอันยิ่งใหญ่ ภาคภูมิ  ให้เกมส์กีฬา
แม้พ่าย แม้ผิด แม้พลาด แม้เหนื่อย นานเท่านานมา
หัวใจ รู้ค่า และเก็บทุกภาพ เก็บลึกในใจ (ซ้ำ **)

หมายเหตุ
-เพลงนี้แต่งประกอบการแสดงในพิธีเปิด ซึ่งบริษัท เจเอสแอล จำกัด เป็นผู้รับเหมาจัดการแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิด
-กำลังค้นหาไฟล์เพลงนี้อยู่ไม่ทราบว่ามีผู้ใดเก็บเอาไว้บ้าง 

ที่มา :
หนังสือคู่มือผู้ชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  34 ราชบุรีเกมส์ (18-28 ธันวาคม 2547)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น