วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เพลงราชบุรีศรีวิภา

เพลงราชบุรีศรีวิภา เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในโอกาสจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเขตครั้งที่ 6 (ครั้งต่อมาเรียกว่า "กีฬาแห่งชาติ") ในปี พ.ศ.2515 เนื้อร้องโดย แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ และขับร้องโดย คุณมาริษา อมาตยกุล

เพลงราชบุรีศรีวิภา

ราชบุรีศรีเมือง งามประเทืองสมเป็นเมืองราชบุรี
อดีตรุ่งเรืองธานี สุวรรณภูมิแสนโสภี สว่างโรจน์รังษีแห่งธรรม

ราชบุรีเหนือพิมาน แดนโอฬารสวยตระการประดิษฐ์กรรม
ปูชนีย์ศรีวิไลนำ เมืองที่มีศีลธรรม ประชาน้อมนำล้วนทำความดี

แม่กลองสายธารกว้างใหญ่ เปรียบธารน้ำใจแห่งราชบุรี
อุดมพืชพันธุ์หลายหลากมากมี ไร่นาเขียวขจ ี กุ้งปลามีอยู่ทั่วไป

ราชบุรีศรีวิภา ชาวประชาหญิงชายงามสง่าวิไล
กิริยานั้นตรึงหทัย ชนทั่วไปเปี่ยมน้ำใจ จะมองหนใดพบรอยไมตรี

พานทองรับรองพระบาท ศาสตราวุธราชนั่นตราบุรี
เปรียบดังความรักมากมี เทิดเกียรติพระภูมี รักชาติไทยนี่ยิ่งชีวิน

เทิดด้วยสามัคคี ดวงชีวีโน้มภักดีต่อแผ่นดิน
ไทยพงศ์ยั่งยงอาจิณ ราชบุรีรักผืนแผ่นดิน หลั่งเลือดรักรินรักษา ไผท

*******************

หมายเหตุ : บางข้อมูลเนื้อร้องไม่เหมือนกัน ดังนี้
-งาม เปลี่ยนเป็น นาม
-แสน เปลี่ยนเป็น แคว้น
-เหนือ เปลี่ยนเป็น ตัดคำทิ้งไปเลย
-มากมี เปลี่ยนเป็น ภักดี
-พงศ์ เปลี่ยนเป็น คง
-ผืนแผ่นดิน เปลี่ยนเป็น พื้นดิน

เกร็ดเพลง (ข้อมูลนี้อาจใช้อ้างอิงไม่ได้ เพราะสืบค้นมาจากความเห็นท้ายบทความ)
-จังหวะสโลว์ หรือจังหวะโบเลโร่
-เป็นเพลงกองพันทหารช่าง ค่ายภาณุรังษีราชบุรี บันทึกเป็นแผ่นเสียง มี 2 เพลงคือ ราชบุรีศรีวิภา (ร้องโดยมาริษา) กับ วิมานทหารช่าง (ขับร้องโดย วรนุช -ร้องนำหมู่)
-เรียบเรียงเสียงประสานโดย ครูเพิ่ม คล้ายบรรเลง
-คำร้อง พร พิรุณ

ที่มาข้อมูล :
-มโน กลีบทอง.(2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์.(หน้า 268).
-บ้านคนรักสุนทราภรณ์.(2545). ราชบุรีศรีวิภา. [Online]. Available :
http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=1822. [2553.พฤษภาคม 2 ].

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม 2553 10:45

  ผมจำได้ว่าในครั้งที่จ.รบ เป็นเจ้าภาพ กีฬาแห่งชาติครั้งนั้น นศ.วค.หมู่บ้านจอมบึง ได้มีส่วนร่วมโดยการแสดงรำพื้นเมือง กะเหรี่ยง ที่เรียกว่า รำตง โดยนำครูผู้สอนท่ารำที่เป็นคนกะเหรี่ยงจาก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มาสอนรำให้กับ นศ.วค.จอมบึง ที่จำได้ เพราะผมเป็น นศ.วค.จอมบึง ในเวลานั้น

  วกกลับมาที่เนื้อเพลง ราชบุรี ศรีวิภา นะครับ ผมยังได้ร้องเพลงๆนี้ ทีนี้มาถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อร้อง ดังที่มีหมายเหตุกำกับ ผมจำได้ว่า เนื้อเพลงที่เปลี่ยนแปลง นั้นเนื้อเพลงเดิมในความเป็นจริงควรเป็นดังนี้
  1.งาม ประเทือง เนื้อเพลงเดิม คือ "นาม" เหตุผลเพราะ ต้องการให้เห็นความเก่าแก่ ดั้งเดิม นามที่ลือเลื่อง เป็นที่รู้จัก "ชื่อ"

  2.แสน เนื้อเดิมคือ "แคว้น"สุวรรณภูมิ เป็นการขยายความ "นาม" ว่า เมือง ราชบุรี นั้น เก่าแก่ ดั้งเดิม นามราชบุรี จึงเป็นเมือง หรือแคว้นหนึ่งที่มีความเก่าแก่ เป็นที่รู้จัก ในแคว้นสุวรรณภูมิ

  3.เหนือ และถูกตัดทิ้งไป ประเด็นนี้ ถ้าถูกทิ้งไปเนื้อร้องจะไม่สละสลวย ไม่ระรื่น เนื้อเพลงดั้งเดิม นั้นต้องการ อธิบาย หรือ ยกย่องความงามของ ราชบุรีว่างดงามเหนือ สวรรค์วิมาน(พิมาน)

  4.มากมี ที่ถูกเปลี่ยนเป็น ภัคดี เนื้อเดิมคือ ความจงรัก "ภัคดี"ต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ แผ่นดินเกิด

  5.พงศ์ ที่ถูกเปลี่ยนไป จากคำว่า "คง" และพื้นดิน มาเป็นพื้นแผ่นดิน

  สรุปแล้ว

  เนื้อความที่เดิมๆ คือ คำ นาม, แคว้น, ภัคดี, คง, พื้นดิน ,และ เหนือ ที่เป็นคำเดิมที่ถูกตัดทิ้งไป

  ผมว่าผู้คนที่ยังคงมีลมหายใจอยู่และยังอยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นยังไปลาลับดับไป ถ้าเป็นได้ลองเข้ามาแลกเปลี่ยนกันที่นี่ดีไหมครับ

  วุฒิ บุญเลิศ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณคุณวุฒิ บุญเลิศ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติม..ผมอยากจะหาเพลงที่ร้องเลย ว่ามีใครเก็บไว้บ้าง จะเป็นเทป หรือแผ่นเสียง หรือจะเก็บไว้ในรูปแบบใดก็ได้ ..ช่วยแบ่งปันกัน..จะได้นำมาดัดแปลงขึ้นบนเว็บบล็อก ให้คนรุ่นหลังได้ฟังต่อไป

  ตอบลบ