วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

บทกวี-โอ่งมังกร (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ )


"โอ่งมังกร
ไหลเลื่อนเคลื่อนจากแผ่นดินใหญ่
ค่อยไหลลงลำแม่กลองแหล่ง
ราชบุรีเริงรินดินแดง
ได้แรงได้ร่ำน้ำนาดี
ขุดดินคั้นดินเป็นดินแก้ว
ขึ้นแล้วเป็นรูปเป็นทรงสี
นิ้งปาดปราดปรายไหวท่าที
มังกรจรลีจำแลงลง
โลมเกล็ดเกลือกม้วนทะยานเมฆ
คายแก้วแววเศกประกายส่ง
โหมไฟไล่น้ำเคลือบคลายคง
คลี่คลื่นยืนยงอยู่ยืนยาว
เคล้าน้ำคลำดินคลุกหินไฟ
จับใจมังกรให้ฟ้อนหาว
รับดินรับน้ำร่ำเรื่องราว
เป็นด้าวเป็นวังโอ่งมังกร"


***************

ประพันธ์โดย : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ปลายปี พ.ศ.2534)ที่มา :
ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา. (2541). โอ่งมังกรราชบุรี อดีตอันยิ่งใหญ่จวนจวบวันโรยรา. ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี. (หน้า 198).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น