วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เพลงเซิ้งของดีเมืองราชบุรี

เซิ้งของดีเมืองราชบุรี
เมืองราชบุรี มีของดีมานานหนักหนา
แม้นใครเคยได้มา สุขอุรา เมื่อได้มาเยือน (ซ้ำ)
งาม งาม หนักหนา เมืองราชา สมศักดิ์ศรี
ของดีเรามากมี ถิ่นแดนนี้มีชื่อลือไกล (ซ้ำ)
คนสวยโพธาราม ส่วนคนงามบ้านโป่งไซร้
แม้ใครเคยได้ไป เพลิดเพลินใจตลาดน้ำดำเนิน (ซ้ำ)
ชนหมู่ค้างคาว บินกลางหาวออกหากิน
ช่องพรานและถ้ำเขาบิน ชวนถวิลให้ใฝ่ชม (ซ้ำ)
หนังใหญ่วัดขนอน เป็นของแน่นอนต้องรักษาไว้
แม่กลองธารน้ำใส ยี่สกนั้นไซร้มีในแม่กลอง (ซ้ำ)
เครื่องเคลือบดินเผา อาชีพของเราชาวราชบุรี
หลายหลากอย่างมากมี รู้จักกันดีคือ โอ่งมังกร (ซ้ำ)
ลา ลา ก่อนหนา ขออำลาด้วยใจห่วงใย
พวกเราเยาวชนไทย อยู่ใกล้ไกลเป็นพี่น้องกัน (ซ้ำ)
************************
ข้อมูล : ผู้แต่ง เนื้อร้อง ทำนอง ผู้ร้อง ไม่พบ

ที่มา : มโน กลีบทอง.(2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์.(หน้า 269).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น