วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เพลงราชบุรีศรีปฐพินทร์


เพลงราชบุรีศรีปฐพินทร์
(ราชบุรีเป็นความงดงามของแผ่นดินอันยิ่งใหญ่)

คำร้อง-ทำนอง อ.สุชิน ประพันธ์พจน์/อ.ธนิน  กระแสร์
เรียบเรียงเสียงประสาน อ.ธนิน กระแสร์/อ.สุชิน ประพันธ์พจน์
จังหวะ บีกิน

ราชบุรีศรีปฐพินทร์ ผืนแผ่นดินนี้มีค่า ดั่งอัญมณี
พราวพรายประกายงามตา แหล่งอารยธรรมงามไทย

เมืองโอ่งมังกรแสนสวยงาม ตลาดน้ำดำเนินยิ่งใหญ่
งามถ้ำธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพร งามน้ำใจชาวราชบุรี

*ร่มเย็นเป็นสุขสืบมา ใต้ร่มพระบุญญาบารมี
ทุกหทัยธำรงจงรักภักดี ขอถวายชีวีถ้วนทุกชีวัน

ราชบุรีศรีแผ่นดินไทย ล้ำค่าคู่สมัยหมายมั่น
รู้รักสามัคคี มิคลายหัวใจผูกพัน สืนสานสร้างสรรค์นิรันดร

(ซ้ำ *)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น