วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

บทกลอน "สักวัน" และ "คำบ้านคำเมือง" แด่คนไทยผู้ใช้ภาษาไทย

อาจารย์สุชิน  ประพันธ์พจน์ 
เมื่อวันที่ 24-25 ม.ค.2554 ผมได้มีโอกาสไปอบรม "โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (ภาคกลาง ภูมิภาคตะวันตกและปริมณฑล)"  ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยความร่วมมือของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดขึ้น

ซึ่งในการบรรยายช่วงหนึ่ง อาจารย์สุชิน  ประพันธ์พจน์  ซึ่งถือว่าเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งของชาวราชบุรี ท่านได้บรรยายเรื่อง "การใช้ภาษาไทย" และท่านได้แต่งบทกลอน  2 เรื่องประกอบการบรรยาย อ่านดูแล้วผมเห็นว่าน่าจะนำมาบันทึกไว้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ เตือนใจให้คนไทยทุกคน (โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ) ได้มีความตะหนักถึงการใช้ภาษาไทยกันบ้าง ลองอ่านดูนะครับ

"...สักวัน..."

ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ ไอ ไอ ยู ยู
รับรู้ต้องโอเค จึงเก๋ไก๋
ออกเสียงอักขระพยัญชนะไทย
เหมือนฝรั่งเท่าไรภูมิใจจัง

พูดไทยคำฝรั่งคำนำสมัย
จะเข้าใจต้องพูดจาภาษาฝรั่ง
คนไทยร้องเพลงไทยให้ไทยฟัง
สำเนียงยังดัดจริตผิดจากไทย

กินอยู่เพื่อชีวิตต้องพิซซ่า
ไก่ทอดธรรมดากินไม่ได้
ต้องไก่ทอดยี่ห้อนอกนุ่มนอกใน
ใช้ของนอกแหมชื่นใจได้ใช้มัน

อะไรต่อมิอะไรในวันนี้
อะไรที่เป็นไทยไร้สีสัน
อะไรที่ไม่เป็นไทยให้ความสำคัญ
แล้วสักวันจะไม่เห็นความเป็นไทย

******************************

"คำบ้านคำเมือง"

คือคำบ้านคำเมืองเรื่องศาสตร์ศิลป์
คู่แผ่นดินมานานนมสมคุณค่า
สัมผัสได้ด้วยชีวิตจิตวิญญา
ถึงศาสตร์ศิลป์ของภาษาสง่างาม

คือคำบ้านคำเมืองอันเฟื่องฝัน
ที่สร้างสรรค์สืบมาภาษาสยาม
ร้อยถ้อยพันถ้อยมาร้อยความ
ให้เห็นเป็นรูปนามความเป็นไทย

คือคำบ้านคำเมืองคือเรื่องราว
ที่ยืนยาวถึงอยู่สู่สมัย
เอ่ยคำแต่ละคำสำคัญใจ
ต่างก็มิใช่ใคร ไทยด้วยกัน

คือคำบ้านคำเมืองอันเลื่องชื่อ
ว่านี่คือสื่อหัวใจไว้คงมั่น
จากอดีตยังแจ่มชัดถึงปัจจุบัน
ว่าคู่คืนคู่วันเนิ่นนานมา

คือคำบ้านคำเมืองเรื่องชีวิต
หมั่นขบคิดใคร่ครวญถ้วนทุกหน้า
ความเปลี่ยนแปลงที่เพี้ยนผิดระอิดระอา
ภาษาไทยถูกฆ่ามาจากใคร

คือคำบ้านคำเมืองประเทืองหล้า
คำมีค่าควรเมืองประเทืองสมัย
ทุกคำบ้านคำเมืองประเทืองไทย
ขอจงใส่ใจจำคำบ้านคำเมือง

*********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น