วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บทกลอน "เมืองปฐมบรมวงศ์จักรี"


เขาแก่นจันทน์นั้นสูงไม่เสียดฟ้า         แต่เวลาขึ้นไปแล้วใจหวิว
ยอดสนโอนเอนร่ายเป็นรายริ้ว           แลลิบลิ่วชวนผวาทุกคราไป

ยอดเขานี้มีศาลาจตุรมุข                    จะเปี่ยมสุขเมื่อมาพักอาศัย
มี "พระสี่มุมเมือง" ประเทืองใจ        ประทับในศาลามานานเนา

พระบรมราชานุสาวรีย์                        ประทับยืนอยู่ที่ใกล้เชิงเขา
สง่างามนามประเทืองคู่เมืองเรา        เชิญคุณเข้ากราบไว้อย่างใกล้ชิด

คือปฐมบรมราชานุสรณ์                     ปางเมื่อตอนพระองค์นั้นทรงสิทธิ์
เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองผู้เรืองฤทธิ์         ประกอบกิจราชการอยู่นานปี

เมื่อจากเมืองราชบุรีก็มีค่า                  ทรงปราบดาเป็นกษัตริย์สูงศักดิ์ศรี
เป็นปฐมบรมวงศ์จักรี                         นามภูมีพระพุทธยอดฟ้าฯ

อันชาวเมืองราชบุรีวันนี้นั้น               ต่างช่วยกันพิทักษ์เฝ้ารักษา
ชาวเมืองอื่นที่ได้ผ่านไปมา              ล้วนศรัทธาในเดชะบารมี

วันที่หกเมษามหาฤกษ์                     จะเชิญพราหมณ์มาเบิกพุ่มบายศรี
ข้าราชการพ่อค้าประชาชี                 ถวายราชสดุดีด้วยดวงใจ

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์               จัดให้มีงานฉลองที่ยิ่งใหญ่
กิจกรรมหลายอย่างแตกต่างไป        สืบสานไว้เป็นกิจกรรมประจำเมือง


**********************************************
ผู้ประพันธ์ : ศรีวิชัย    ทรงสุวรรณ

ที่มา :
ศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ. (2541).  แววรุ้งที่ราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์. (หน้า 107).  (ดูภาพหนังสือ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น