วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บทกลอน "มีคนสวยโพธาราม"

ท่านผู้เฒ่าเล่าความว่ายามก่อน                มีชาวมอญส่วนมากจากพม่า
มาตั้งฐานบ้านเรือนอยู่เกลื่อนตา              อยู่ตรงบ้านสร้อยฟ้าเวลานี้

แม่หญิงมอญอ่อนหวานยามขานไข         ประทับใจเพื่อนพ้องและน้องพี่
ผิวพม่านัยน์ตาดำคมขำดี                         จึงเกิดมีคำนิยมชื่นชมนาง

โอ้คนสวยโพธารามข้อความนี้                คือศักดิ์ศรีที่ดำรงเป็นวงกว้าง
คนท้องที่ทั่วไปไม่อำพราง                      ยึดแบบอย่างร่วมกันทุกวันมา

ที่หนองอ้อก็เป็นฐานของบ้านมอญ         ต่างสัญจรไปประสบเพื่อคบหา
มอญหนองอ้อกับมอญบ้านสร้อยฟ้า       ถูกคงคาขวางไว้มิใกล้กัน

ประเพณีสงกรานต์สองบ้านนี้                  มีทุกปีล้วนสนุกสบสุขสันต์
การละเล่นพื้นเมืองเรื่องสำคัญ                เชื่อมสัมพันธ์เชื่อมรักสามัคคี

การประกวดธิดามอญกระฉ่อนชื่อ           คนเลื่องลือว่าสวยด้วยศักดิ์ศรี
กิจกรรมเสริมเสน่ห์ประเพณี                    เสริมเสน่ห์ราชบุรีทุกวี่วัน

***********************************
ผู้ประพันธ์ : ศรีวิชัย   ทรงสุวรรณ

ที่มา :
ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ. (2541). แววรุ้งที่ราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์. (หน้า 108). (ดูภาพหนังสือ)

2 ความคิดเห็น: