วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เพลง "พญาผึ้งเกมส์"

เพลง "พญาผึ้งเกมส์" แต่งขึ้นเพื่อเป็นเพลงประจำการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2554 "พญาผึ้งเกมส์"  ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ บริเวณสนามกีฬาภายในจังหวัดราชบุรี  ประพันธ์เนื้อ ทำนอง ขับร้อง เรียบเรียง โดย อัจจิมา ทีฆวาทิน และอัดเสียงที่ห้องอัดเสียง Mix Down โรงเรียนดนตรีโดเรมี


เพลง "พญาผึ้งเกมส์" 
พวกเราพี่น้อง ชาวไทยภูเขา ร่วมใจสามัคคีมาร่วมชิงชัย
ในพญาผึ้งเกมส์นี้  เกษมเปรมปรี ด้วยความรักและความเข้าใจ
พวกเรามีน้ำใจนักกีฬา สง่าดังเพชรมณี
มาร่วมสร้างเสริม กิจกรรมแห่งปี  พวกเรายินดี 
ทำเพื่อพ่อของแผ่นดิน
พญาผึ้งเกมส์ พญาผึ้งเกมส์
เป็นกีฬาและเป็นยาอันวิเศษ
พญาผึ้งเกมส์ พญาผึ้งเกมส์
เป็นสื่อความรักและกำลังใจ สร้างความมานะและอดทน
เพราะเรามีน้ำใจแห่งนักกีฬา
พญาผึ้งเกมส์ พญาผึ้งเกมส์
พวกเราพี่น้องชาวไทยภูเขา ร่วมใจสามัคคีมาร่วมชิงชัย
ในพญาผึ้งเกมส์นี้ เกษมเปรมปรี ด้วยความรักแห่งสายเลือดไทย
พญาผึ้งเกมส์ พญาผึ้งเกมส์


*********************************************************
อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23


ที่มาข้อมูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี. (2554). สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาครั้งที่ 23 ประจำปี 2554. ไม่ทราบที่พิมพ์ (ดูภาพหนังสือ)

1 ความคิดเห็น: