วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เพลงเที่ยวราชบุรีปี 2000

June 07, 2010 — เป็นเพลงที่ใช้ประชาสัมพันธ์ งานเที่ยวราชุบรี ปี 2000 เมื่อ 19-20 กุมภาพันธ์ 2543
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในสมัยนายโกเมศ แดงทองดี เป็นผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=ZUsIOhtcoi4
Channel : s463368

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น