วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เพลงราชบุรีศรีวิไล

เพลงราชบุรีศรีวิไล
คำร้อง/ทำนอง รองศาสตราจารย์ยนต์ ชุ่มจิต
ราชบุรี นามนี้นั้นมีมงคล
แม้นใครได้ไปเยี่ยมยล คงจะสุขล้นเปรมปรีด์
สาวสวยโพธาราม สาวงามบ้านโป่งสดศรี
ค้างคาวร้อยล้านมากมี ชื่นชีวีตลาดน้ำดำเนิน
ราชบุรี แดนนี้เชิญชวนพาเพลิน
มิมีถิ่นใดสวยเกิน แสนเพลินสวนผึ้ง-บ้านคา
ปากท่อ-วัดเพลง บางแพนั้นงามนักหนา
จอมบึงสวยซึ้งเพลินตา สุดพรรณาเป็นถิ่นถ้ำงาม
เกาะแก่งแหล่งหินสวยงามเพลินตา
น้ำตกหลากสายธารา ทั่วพนางามทุกเขตคาม
บ้านห้วยน้ำใสตรึงใจซึ้งในความงาม
โขดหินใหญ่น้อยวับวาม แดนถิ่นงามเมืองราชบุรี
ราชบุรี นามนี้เมืองพระราชา
แม้นใครได้ไปพบมา ในอุราคงจะสุขี
เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่หลากสี
ยี่สกรสชาติแสนดี ราชบุรีมีให้ลิ้มลอง
ที่มา :
ยนต์ ชุ่มจิต. (2547). ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. (หน้า 23)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น