วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เพลงคนงามเมืองราชฯ โดย นุกูล พูลสวัสดิ์

ขับร้องโดย นุกูล พูลสวสัดิ์
ท่านใดมีเกร็ดเพลงสามารถเพิ่มเติมได้ที่ท้ายบทความนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น